Descriere

CN Poşta Română SA este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul pentru Societatea Informaţională (75 la sută din pachetul de acţiuni) şi Fondul Proprietatea (25 la sută din pachetul de acţiuni).

Poşta Română îşi desfăşoară activitatea în domeniul comunicaţiilor poştale, obiectul principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de poştă şi colaborarea cu organizaţii similare străine în realizarea acestor servicii pe plan internaţional, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 31/2002 aprobată prin Legea nr. 642/2002 privind serviciile poştale şi a licenţelor ori autorizaţiilor acordate.

CN Poşta Română SA este operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale, furnizor unic de serviciu universal în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor şi la standarde ridicate de calitate.

Poşta Română participă pe piaţa liberă a serviciilor de poştă şi presă cu valoare adaugată în calitate de concurent şi desfăşoară şi alte activităţi colaterale, necesare realizării în condiţii de rentabilitate a obiectului său principal de activitate, respectiv comerţ exterior, aprovizionare, cercetare şi proiectare tehnologică şi informaţională, servicii medicale, învăţământ, social-culturale etc.

 

  • Compania are ca obiect de activitate:


A. Servicii poştale:

I. Servicii poştale de bază;

II. Servicii poştale altele decât cele de bază.


B. Editarea, tipărirea, comercializarea şi păstrarea timbrelor şi efectelor poştale în conservatorul de timbre;


C. Alte prestări de servicii conexe celor menţionate mai sus şi orice alte activităţi conform legislaţiei în vigoare.

Compania este organizată în 41 de oficii judeţene de poştă şi trei sucursale, respectiv: Fabrica de Timbre, Sucursala Servicii Express. La nivelul întregii ţări există şapte centre regionale de tranzit.

Compania este condusa de directorul general, care ocupa si functia de presedinte al Consiliului de Administratie. Acesta este format din reprezentanti ai Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Poşta Română deţine în prezent o reţea de peste 5.500 de subunităţi poştale la nivel naţional, distribuind săptămânal peste 11 milioane de trimiteri poştale. Peste 750 de oficii poştale din totalul de 950 subunităţi poştale informatizate sunt incluse în VPN (Virtual Private Netwok). Reţeaua informatizată permite efectuarea de operaţiuni în condiţii optime de siguranţă, fiind utilizate sisteme informatice securizate şi reţele private de comunicaţii.

Decizia Poştei Române de a implementa unul dintre cele mai sigure sisteme informatice a fost determinată şi de competiţia acerbă pe unele segmente pe piaţă, această măsură ducând la extinderea paletei de servicii oferite clienţilor. Pe lânga serviciile tradiţionale, clienţii au acces la servicii noi, bazate pe cele mai noi tehnologii, precum: serviciile financiare interne şi externe (mandat on-line, mandat electronic, Western Union şi Eurogiro), E-post (asigură transmiterea de mesaje prin intermediul reţelei Internet, inclusiv de la căsuţe de e-mail la adrese poştale) sau Track&Trace (oferă clienţilor posibilitatea de a urmări electronic trimiterile poştale înregistrate). Extinderea reţelei de oficii poştale care operează în timp real a dus şi la încheierea de parteneriate cu instituţiile bancare sau de asigurări care activează pe piaţa autohtonă, companiile de telefonie fixă şi mobilă, dar şi cu administraţiile publice locale. Poşta Româna a dobândit o experienţă solidă în încasarea ratelor acordate de băncile partenere, a impozitelor şi a taxelor locale, a facturilor la utilităţi (electricitate, telefonie fixă şi mobilă, gaze) şi în încheierea asigurărilor RCA şi de locuinţe.

Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti J/40/8636/1998, CUI 427410, atribut fiscal RO, COD IBAN RO 23 BPOS 8500 2717 790 ROL 02 BANC POST REPREZENTANŢĂ.
C.N. Poşta Română are sediul central în Bucureşti, B-dul Dacia nr. 140, sector 2.

Pe scurt:

  • Angajaţi peste 27.000
  • Subunităţi poştale peste 5.500
  • Oficii poştale informatizate peste 950
  • Oficii poştale în VPN peste 750
  • Suprafaţa ţării 237.500 km2
  • Total populaţie deservită 21.680.974
  • Adrese de distribuţie 7.500.000