Colete poştale internaţionale cu confirmare de primire

  

Descrierea produsului:

  

  • Serviciul poştal a carui particulariate consta în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii de colet poştal, confirmată în scris de către destinatar, imputernicit sau delegat.

 

  • Formularul de Confirmare poştala de primire ( AR ) circulă ataşat la trimitere şi se evidentiază pe ambalajul trimiterii prin înscrierea 

    menţiunii ''AR''.

 

  • Sistem de viteză: circulă în sistem prioritar sau neprioritar.

 

  • Formularul de Confirmare poştală de primire ( AR ) se înapoiază în sistem Prioritar.

 

Tarife colete peste 10 kg

Servicii suplimentare

Condiţii de formă, dimensiuni şi greutate

Conditii specifice de continut

Conditii generale de ambalare

Conditii specifice de ambalare in functie de continut

Localizarea adreselor

Modalitati de inscriere a adreselor postale

Modalitati de redactare a adresei postale

Exemplu de pozitionare a inscrisurilor

Timpi de circulatie

Formulare care se completeaza la prezentarea trimiterilor

Conditii specifice de continut pentru trimiterile extracomunitare

Puncte de acces 

Lista localităţilor în care se asigură distribuirea coletelor poştale intracomunitare prioritare/neprioritare import la domiciliu / sediul clienţilor.

- prin autovehiculele CNPR

 

Carta consumatorului