Ştiri > Drept la replică către TVR1

Către: TVR 1

În atenţia: Doamnei Simona Boţog Popovici, reporter

 

Ca urmare a materialului intitulat „Buni de plată, după patru ani”, realizat de reporterul Simona Boţog Popovici şi difuzat la postul dumneavoastră de televiziune, în data de 26 februarie 2018, Compania Naţională Poşta Română face câteva precizări:

Aşa cum este stipulat în fişa postului, salariaţii Poştei Române răspund material, civil, disciplinar, administrativ şi, după caz, penal, în conformitate cu normele legale în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor ce le revin. În dosarul la care vă referiţi este vorba de trei foşti salariaţi ai companiei, care aveau obligaţia de a administra, gestiona şi conserva bunurile şi valorile încredinţate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Cei trei au încălcat, din culpă, îndatoririle de serviciu, prin îndeplinirea lor defectuoasă, favorizând dispariţia unei sume de bani şi provocând, totodată, o pagubă companiei în valoare de 385.900 de lei. Pentru neglijenţă în serviciu, Poşta Română a cerut instanţei ca cei trei, care erau gestionarii sumei, semnând de primire pe buletinul de expediţie, să plătească, în solidar, întreaga sumă de bani.

Salariaţii se aflau în timpului programului de lucru şi nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, şi anume:

  • Conform fişei postului, agentul de transport valori Ilie Lupşa ar fi trebuit ca, însoţit de către oficiantul superior responsabil al Punctului de Tranzit Arad, să încarce banii în lada de valori a mijlocului de transport cu care urma să efectueze itinerariul, să încuie lada de valori şi să păstreze cheia asupra sa. În schimb, agentul însoţit de oficiant, a transportat banii la maşină fără a asigura securitatea valorilor prin închiderea lor sub cheie în lada specială, o cutie metalică, prevăzută cu dublă închizătoare şi fixată în caroseria maşinii. Mai mult, bărbatul a lăsat banii într-o cutie de plastic pe roata de rezervă a autovehicolului şi a părăsit maşina.

  • Conform fişei postului, oficiantul superior responsabil al Punctului de Tranzit trebuia să controleze, să urmărească şi să îndrume desfăşurarea activităţii potrivit proceselor tehnologice de exploatare la locul de muncă unde activează agenţii transport valori, precum şi să urmărească ca banii să fie asiguraţi în lada de valori din dotarea autovehiculului. Aceasta a însoţit agentul de valori la autovehicul, însă nu a luat măsuri, deşi a observat că banii se aflau într-o cutie de plastic şi nu erau asiguraţi corespunzător. Mai mult, femeia i-a cerut şoferului să mute maşina de pe banda de încărcare, pentru a lăsa loc unui alt autovehicul. Nici aceasta nu a acţionat conform fişei postului.

  • Şoferul a scos maşina din curtea instituţiei şi a parcat în stradă, punct care nu era prevăzut în itinerar, apoi a părăsit şi el autovehiculul fără a asigura paza acestuia, aşa cum prevăd atribuţiile sale de serviciu, dar şi fără a acţiona închiderea centralizată a autovehiculului. Bărbatul a lăsat maşina nesupravegheată şi s-a întors să fumeze în curtea instituţiei. Conform fişei postului, este considerată abatere gravă parcarea ilegală a autovehiculului, în locuri improprii, cu atât mai mult cu cât maşina conţinea o sumă importantă de bani. Mai mult, în timpul serviciului, şoferul are obligaţia să ia toate măsurile ca manipularea, transportul şi predarea-primirea mărfurilor să se efectueze în deplină siguranţă şi securitate.

De asemenea, există probe video (din curtea instituţiei) care demonstrează faptul că cei trei angajaţi nu au acţionat conform fişei postului.

Având în vedere cele menţionate, neglijenţa celor trei salariaţi a dus la furtul banilor, însă nu se poate individualiza clar gradul de vinovăţie al fiecăruia în parte. Astfel, instanţa a dat un prim câştig de cauză Poştei Române şi i-a obligat, în solidar, pe cei trei, la plata sumei de 385.900 de lei, cu titlu de daune morale.

În ceea ce priveşte afirmaţia conform căreia „actuala conducerea nu a dorit să precizeze dacă jaful a schimbat sistemul de siguranţă al transportului de valori”, precizăm că nu lipsa unui astfel de sistem a dus la acest jaf, intrucât maşina corespundea din punct de vedere al securităţii transporturilor, având cutie de valori metalică, prevăzută cu dublă închizătoare şi fixată în caroseria maşinii. În schimb, angajaţii sunt vinovaţi pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, aşa cum instanţa a stabilit.

Totodată, formularea unui punct de vedere referitor la acest subiect nu intră în sfera atribuţiilor conducerii locale a Poştei Române. Potrivit procedurilor interne ale companiei, comunicarea cu reprezentaţii mass-media se face doar prin intermediul Departamentului Comunicare, care prin reprezentanţii desemnaţi, stă la dispoziţia presei pentru orice solicitare care vizează interesul public. Îndemnăm, pe această cale, jurnaliştii să dea dovadă de responsabilitate şi obiectivitate atunci când relatează despre operatorul naţional de servicii poştale.

Ca urmare a situaţiei create, solicităm a se face precizările corecte în sensul informării opiniei publice asupra situaţiei reale şi publicarea prezentului material ca drept la replică.

 

 

Compartiment Comunicare

Poşta Română

Solicitări din partea mass-media:

Telefon: 021/200 92 78

massmedia@posta-romana.ro

Feedback
Essential SSL