logo
logo
MANDAT EUROGIRO
TRANSFER EUROGIRO CASH INTERNATIONAL

ACHITATI (în cifre) (în litere)

Tip valută:     USD     EURO (se va bifa după caz)

Destinatar

Nume / prenume

Adresa

Cod postal Localitatea Țara de destinație


Expeditor

Nume si prenume

CNP

Adresa

Cod poștal Localitatea Județ/sector

Corespondență

"Datele cu caracter personal din prezentul formular sunt prelucrate de către C.N. Poșta Română S.A. (Notificare nr. 8077) conform Legii nr. 677/2001 în scopul prestării serviciilor sale. Datele expeditorilor persoane fizice furnizate în calitate de solicitanți ai serviciilor poștale vor fi dezvăluite numai terților autorizați și pot fi transferate la sfârșitul perioadei de prelucrare altor parteneri contractuali în scopul de reclamă, marketing direct și publicitate ori, în alte scopuri similare. Informațiile privind drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 se pot obține de la orice subunitate poștală ori folosind pagina de web: www.posta-romana.ro."

Semnătura expeditorului privind acordul pentru transferul indicat mai sus...................

Operator de date cu caracter personal nr.

VERIFICATOR,Nr. prezentareData si ora prezentariiSemnatura salariat


....................................................Stampila de zi

Import from CSV
Import from Excel
Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL