Announcements and Public Auctions > Ongoing public auctions

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2019-64.05  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linie de credit de tip revolving in valoare de 30.000.000 lei (treizecimilioanelei) pe o perioada de 24 luni

         Anunt de participare + semnaturi de aprobare documentatie de atribuire

         Fisa de date a achizitiei

        Documentatie descriptiva (caiet de sarcini) servicii de creditare

       Formulare

       Model contract - clauze obligatorii

       Regulament intern de achizitii 

 

 • Consultarea pietei privind achizitia serviciilor de tiparire, implicuire si punere la dispozitia beneficiarului a unei platforme de monitorizare a documentelor

             Anunt

 • Servicii de arhivare electronica

                 Anunt

                Anunt de intentie - prelungire termen

                 Anunt de intentie

                Acord de confidentialitate

 • Servicii de citire contoare energie electrica

                  Anunt de selectie tert sustinator  

                                    

 • Servicii de imprimare, anvelopare si comunicare procese verbale de constatare a contraventiei

                          Invitatie de participare

 

 • Selectie ofertant servicii de furnizare date mobile, coordonate GPS, terminal inclus

Caiet de sarcini

 Invitatie de participare

 Regulament intern achizitii CNPR

 

 • Documente achizitie  anunt publicitar nr. 90418/28.04.2017 Servicii de Paza si Protectie pentru Subunitatile Postale (Obiectivele apartin subunitatilor postale din judetele Timis, Caras-Severin, Arad, Hunedoara), respectiv:

                                    - Caiet de sarcini

                                    -  Model de contract

                                    - Formulare

                                    - Model fişă de calcul

 •  Procedura nr.88/2016  - Servicii de Paza si Protectie reluată

                                             - Contract LOT 2

                                               -  Fişă de date

                                            -  Caiet de sarcini

                                            -   Formulare

                                              Model Contract

 • Procedura nr.88/2016 - Servicii de Paza si Protectie - * mai jos a fost publicată o erată pentru fişa de date si modelul de contract .

                                              - Contract LOT 1

                                                 - Contract LOT 4

                                                 - Contract LOT 5

                                             - Contract Lot 8

                                             -  Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            - Formular de Ofertă refăcut

                                            -  Model Contract

                                            - Anexa 1 situatie posturi

                                            - Erată fişă de date

                                              - Clarificări caiet de sarcini

 

 • Procedura nr.70/2016 -Achizitii de materii prime si materiale necesare votului prin corespondenţă

                                            - Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            -  Contract de furnizare produse

                                            -  Raspuns solicitari clarificari

 

 • Procedura nr.62/2016 - Materiale şi echipamente necesare votului prin corespondenţă

                                            - Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            -  Contract de furnizare produse

                                            -  Răspuns solicitări clarificări 1

                                            -  Răspuns solicitări clarificări 2

                                            - Raspuns solicitari clarificări 3


 

 • Procedura nr.59/2016 - Servicii de consultanţă şi asistenţă juridică

                                            - Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            -  Contract asistenţă juridică

                                            - Răspuns la solicitări de clarificări

 
Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL