Anunţuri şi Licitaţii publice > Proceduri în desfăşurare

 

  •          Procedura CNPR nr.RO427410-2019-64.02÷ 64.04  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 40.000.000 lei     (patruzecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

           Anunt de participare + semnaturi de aprobare documentatie de atribuire

          Fisa de date a achizitiei

         Caiet de sarcini servicii de creditare

         Formulare

        Model contract - clauze obligatorii

        Regulament intern de achizitii

       Declaratie participare candidatura

 

  • Servicii de transmisii de date si coordonate GPS cu terminal inclus pentru o perioada de 24 luni

          Anunt de participare + semnaturi de aprobare documentatie de atribuire

          Fisa de date a achizitiei

         Caiet de sarcini 

          Formulare

         Model contract- clauze obligatorii

        Regulament intern de achizitii 

        Declaratie participare cu oferta

 

  • Selectie ofertant servicii de furnizare date mobile, coordonate GPS, terminal inclus

           - Caiet de sarcini

         - Invitatie de participare

         -  Regulament intern de achizitii

 

  • Documente achizitie  anunt publicitar nr. 90418/28.04.2017 Servicii de Paza si Protectie pentru Subunitatile Postale (Obiectivele apartin subunitatilor postale din judetele Timis, Caras-Severin, Arad, Hunedoara), respectiv:

                                    - Caiet de sarcini

                                    -  Model de contract

                                    - Formulare

                                    - Model fişă de calcul

  •  Procedura nr.88/2016  - Servicii de Paza si Protectie reluată

                                             - Contract LOT 2

                                               -  Fişă de date

                                            -  Caiet de sarcini

                                            -   Formulare

                                             -  Model Contract

  • Procedura nr.88/2016 - Servicii de Paza si Protectie - * mai jos a fost publicată o erată pentru fişa de date si modelul de contract .

                                              - Contract LOT 1

                                                 - Contract LOT 4

                                                 - Contract LOT 5

                                             - Contract Lot 8

                                             -  Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            - Formular de Ofertă refăcut

                                            -  Model Contract

                                            - Anexa 1 situatie posturi

                                            - Erată fişă de date

                                              - Clarificări caiet de sarcini

 

  • Procedura nr.70/2016 -Achizitii de materii prime si materiale necesare votului prin corespondenţă

                                            - Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            -  Contract de furnizare produse

                                            -  Raspuns solicitari clarificari

 

  • Procedura nr.62/2016 - Materiale şi echipamente necesare votului prin corespondenţă

                                            - Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            -  Contract de furnizare produse

                                            -  Răspuns solicitări clarificări 1

                                            -  Răspuns solicitări clarificări 2

                                            - Raspuns solicitari clarificări 3


 

  • Procedura nr.59/2016 - Servicii de consultanţă şi asistenţă juridică

                                            - Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            -  Contract asistenţă juridică

                                            - Răspuns la solicitări de clarificări

 

Feedback
Essential SSL