Anunţuri şi Licitaţii publice > Proceduri în desfăşurare

 

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2022-70.01  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 60.000.000 lei (saizecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

              Anunt de participare 

             Fisa de date a achizitiei

             Documentatie descriptiva (caiet de sarcini) servicii de creditare

             Formulare 

            Model contract - clauze obligatorii

            Semnaturi de aprobare documentatie de atribuire

            Regulament intern de achizitii 

            Solicitare clarificare 1 și răspuns

            Solicitare clarificare 2 si raspuns

            Solicitare clarificare 3 si raspuns

            Solicitare clarificare 4 si raspuns

            Declaratie de participare cu candidatura

 

 • Procedura C.N.P.R nr. RO427410-2021-180.01 -  Servicii de paza si protectie fizica umana

            Anunţ de participare

            Fişă de date

            Caiet de sarcini

            Model de contract

           Formulare

           Regulament intern

           Răspuns de clarificare 1 

           Răspuns de clarificare 2

          Declaratie de participare 

          Declaratie de participare cu oferta

          Contestaţie 1

          Contestatie 2

          Decizie CNSC

          Raportul final al procedurii

                     

            

 •  Selectie ofertant furnizarea echipamente de preluare a semnaturii electronice de la destinatari (persoane fizice)

            Invitatie de participare si anexa detalii tehnice

           Erată - prelungirea termenului de primire oferte

 • Selectie ofertant servicii de imprimare/anvelopare a trimiterilor postale

            Invitatie de participare 15 apilie 2021

 •   Selectie ofertant servicii de imprimare/anvelopare a trimiterilor postale

            Invitatie de participare • Consultarea pietei privind achizitia serviciilor de tiparire, implicuire si punere la dispozitia beneficiarului a unei platforme de monitorizare a documentelor
            Anunt • Servicii de imprimare, anvelopare si comunicare procese verbale de constatare a contraventiei
            Invitatie de participare


 • Documente achizitie  anunt publicitar nr. 90418/28.04.2017 Servicii de Paza si Protectie pentru Subunitatile Postale (Obiectivele apartin subunitatilor postale din judetele Timis, Caras-Severin, Arad, Hunedoara), respectiv:
            Caiet de sarcini
            Model de contract
            Formulare
            Model fişă de calcul

 

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL