Anunţuri şi Licitaţii publice > Proceduri în desfăşurare

            

 

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2021-84.04  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 30.000.000 lei (treizecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

                Anunt de participare 

                Fisa de date a achizitiei

               Documentatie descriptiva (caiet de sarcini) servicii de creditare

               Formulare

               Model contract - clauze obligatorii

              Semnaturi de aprobare documentatie de atribuire

              Regulament intern de achizitii 

              Raspuns solicitare de clarificare 1

              Raspuns solicitare de clarificare  2

              Raspuns solicitare de clarificare 3

             Declaratie de participare cu candidatura

             Declaratie de participare cu oferta

 

 

 •  Selectie ofertant furnizarea echipamente de preluare a semnaturii electronice de la destinatari (persoane fizice)

            Invitatie de participare si anexa detalii tehnice

           Erată - prelungirea termenului de primire oferte

 • Selectie ofertant servicii de imprimare/anvelopare a trimiterilor postale

            Invitatie de participare 15 apilie 2021

 •   Selectie ofertant servicii de imprimare/anvelopare a trimiterilor postale

            Invitatie de participare • Consultarea pietei privind achizitia serviciilor de tiparire, implicuire si punere la dispozitia beneficiarului a unei platforme de monitorizare a documentelor
            Anunt • Servicii de imprimare, anvelopare si comunicare procese verbale de constatare a contraventiei
            Invitatie de participare


 • Documente achizitie  anunt publicitar nr. 90418/28.04.2017 Servicii de Paza si Protectie pentru Subunitatile Postale (Obiectivele apartin subunitatilor postale din judetele Timis, Caras-Severin, Arad, Hunedoara), respectiv:
            Caiet de sarcini
            Model de contract
            Formulare
            Model fişă de calcul

 

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL