Anunţuri şi Licitaţii publice > Proceduri în desfăşurare

 

Procedura C.N.P.R nr. RO427410-2020- 171.01/11.01  - "Achizitia de servicii medicale profilactice de medicina muncii, prin care se asigura supravegherea unui numar maxim de 25.300 salariati -CPV85147000 si Achizitia de servicii medicale privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta circulatiei, pentru un numar maxim de 1000 salariati CPV:85148000, in conformitate cu regulamentul intern privind organizarea si desfasurarea achizitiilor de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in Anexa nr.2 a Legii 99/2016" pe site-ul CNPR

                                   Anunt de participare 

                                   Fisa de date a achizitiei

                                 Caiet de sarcini + Anexe

                                  Formulare

                                  Acord cadru medicina muncii

                                  Acord cadru siguranţa circulaţie

                                Contract subsecvent medicina muncii

                                 Contract subsecvent siguranţa circulaţie

                                 Semnaturi de aprobare documentatie de atribuire

                                 Regulament intern de achizitii 

 

Procedura CNPR nr.RO427410-2020-81.03  - Servicii de creditare pentru activitatea curenta in valoare de 10.000.000 lei, sub forma de linie de credit pe o perioada de 12 luni

                                    Anunt de participare 

                                   Fisa de date a achizitiei

                                  Documentatie descriptiva (caiet de sarcini) servicii de creditare

                                  Formulare

                                 Model contract - clauze obligatorii

                                 Semnaturi de aprobare documentatie de atribuire

                                 Regulament intern de achizitii 

Procedura CNPR nr.RO427410-2020-81.02  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 30.000.000 lei (treizecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

                                Declaraţie de participare cu ofertă

                                Declaraţie de participare cu candidatură

                                 Anunt de participare 

                                 Fisa de date a achizitiei

                                 Documentatie descriptiva (caiet de sarcini) servicii de creditare

                                 Formulare

                                Model contract - clauze obligatorii

                                Semnaturi de aprobare documentatie de atribuire

                                Regulament intern de achizitii 

 

Procedura CNPR nr.RO427410-2020-81.01  - Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 20.000.000 lei (douazecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni        

                          Declaraţie de participare cu ofertă

                          Declaratie de participare cu candidatura

                           Anunt de participare 

                          Fisa de date a achizitiei

                          Documentatie descriptiva (caiet de sarcini) servicii de creditare

                          Formulare

                           Model contract - clauze obligatorii

                           Semnaturi de aprobare documentatie de atribuire

                           Regulament intern de achizitii 

 

 • Consultarea pietei privind achizitia serviciilor de tiparire, implicuire si punere la dispozitia beneficiarului a unei platforme de monitorizare a documentelor

             Anunt

 • Servicii de arhivare electronica

                 Anunt

                Anunt de intentie - prelungire termen

                 Anunt de intentie

                Acord de confidentialitate

 • Servicii de citire contoare energie electrica

                  Anunt de selectie tert sustinator  

                                    

 • Servicii de imprimare, anvelopare si comunicare procese verbale de constatare a contraventiei

                          Invitatie de participare

 

 • Selectie ofertant servicii de furnizare date mobile, coordonate GPS, terminal inclus

Caiet de sarcini

 Invitatie de participare

 Regulament intern achizitii CNPR

 

 • Documente achizitie  anunt publicitar nr. 90418/28.04.2017 Servicii de Paza si Protectie pentru Subunitatile Postale (Obiectivele apartin subunitatilor postale din judetele Timis, Caras-Severin, Arad, Hunedoara), respectiv:

                                    - Caiet de sarcini

                                    -  Model de contract

                                    - Formulare

                                    - Model fişă de calcul

 •  Procedura nr.88/2016  - Servicii de Paza si Protectie reluată

                                             - Contract LOT 2

                                               -  Fişă de date

                                            -  Caiet de sarcini

                                            -   Formulare

                                             -  Model Contract

 • Procedura nr.88/2016 - Servicii de Paza si Protectie - * mai jos a fost publicată o erată pentru fişa de date si modelul de contract .

                                              - Contract LOT 1

                                                 - Contract LOT 4

                                                 - Contract LOT 5

                                             - Contract Lot 8

                                             -  Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            - Formular de Ofertă refăcut

                                            -  Model Contract

                                            - Anexa 1 situatie posturi

                                            - Erată fişă de date

                                              - Clarificări caiet de sarcini

 

 • Procedura nr.70/2016 -Achizitii de materii prime si materiale necesare votului prin corespondenţă

                                            - Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            -  Contract de furnizare produse

                                            -  Raspuns solicitari clarificari

 

 • Procedura nr.62/2016 - Materiale şi echipamente necesare votului prin corespondenţă

                                            - Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            -  Contract de furnizare produse

                                            -  Răspuns solicitări clarificări 1

                                            -  Răspuns solicitări clarificări 2

                                            - Raspuns solicitari clarificări 3


 

 • Procedura nr.59/2016 - Servicii de consultanţă şi asistenţă juridică

                                            - Fişă de date

                                            - Caiet de sarcini

                                            -  Formulare

                                            -  Contract asistenţă juridică

                                            - Răspuns la solicitări de clarificări

 

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL