Anunţuri şi Licitaţii publice > Proceduri în desfăşurare


 • Selecție ofertant pentru servicii de reprezentare în instanță
  Anunț de participare
   

 • Selecție susținător pentru servicii de pregătire, printare, personalizare, inserare automată în plicuri
  Invitație de participare
   

 • Selecție ofertant servicii de externalizare, tipărire și expediere facturi
  Invitație de participare
   

 • Selecție ofertant servicii de curierat multimodal extern rapid
  Invitație de participare

 • Negociere fără învitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru achiziția de carburant auto pentru o perioadă de 100 de zile.

               Invitația de participare
            Documentația descriptivă


 • Selectie ofertant servicii de imprimare pe plic, anvelopare a trimiterilor postale, servicii de pregatire documente, scanare si stocare documente

             Invitatie de participare 22 septembrie 2022


 • Procedura C.N.P.R nr. RO427410-2021-180.01 -  Servicii de paza si protectie fizica umana

            Anunţ de participare
            Fişă de date

            Caiet de sarcini
            Model de contract
            Formulare
           
Regulament intern
            Răspuns de clarificare 1
            Răspuns de clarificare 2
            Declaratie de participare
            Declaratie de participare cu oferta
            Contestaţie 1
            Contestatie 2
            Decizie CNSC
            Raportul final al procedurii
            Solutie Curtea de Apel si decizie CNSC  


 •  Selectie ofertant furnizarea echipamente de preluare a semnaturii electronice de la destinatari (persoane fizice)

           Invitatie de participare si anexa detalii tehnice
           Erată - prel
ungirea termenului de primire oferte


 • Selectie ofertant servicii de imprimare/anvelopare a trimiterilor postale

            Invitatie de participare 15 apilie 2021


 • Selectie ofertant servicii de imprimare/anvelopare a trimiterilor postale

            Invitatie de participare
 • Consultarea pietei privind achizitia serviciilor de tiparire, implicuire si punere la dispozitia beneficiarului a unei platforme de monitorizare a documentelor
            Anunt • Servicii de imprimare, anvelopare si comunicare procese verbale de constatare a contraventiei
            Invitatie de participare


 • Documente achizitie  anunt publicitar nr. 90418/28.04.2017 Servicii de Paza si Protectie pentru Subunitatile Postale (Obiectivele apartin subunitatilor postale din judetele Timis, Caras-Severin, Arad, Hunedoara), respectiv:
            Caiet de sarcini
            Model de contract
            Formulare
            Model fişă de calcul

 

Essential SSL