Ştiri > Președintele Consiliului de Administrație al Poșta Română este domnul Adrian Apolzan

Bucureşti, 10 decembrie 2013 – Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română l-a desemnat cu unanimitate de voturi pe domnul Adrian Apolzan în funcția de Preşedinte al Consiliului de Administrație.

Domnul Adrian Apolzan face parte din Consiliul de Administraţie al C.N. Poşta Română S.A., ca administrator neexecutiv, începând cu luna decembrie, anul 2012. Noul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Poşta Română a deţinut până în prezent poziţia de administrator neexecutiv, ca urmare a implementării de către companie a prevederilor OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Anterior, funcţia de conducere a Consiliului de Administraţie a fost deţinută de domnul Marian Pantazescu, al cărui mandat de administrator neexecutiv şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie a încetat la cerere, din motive personale. Compania Naţională Poşta Română a finalizat, în cursul acestui an, primele etape ale procesului de restructurare şi modernizare, ce a avut ca obiectiv imediat restabilirea echilibrului între volumul de prestaţii poştale şi numărul de angajaţi ai companiei, asigurând astfel, premisele creşterii competitivităţii Poştei Române pe piaţa liberalizată a serviciilor poştale.

Pentru perioada 2014 - 2016 direcţiile strategice ale administratorilor CNPR urmăresc: - Continuarea misiunii de furnizare a serviciului universal în condiţii de eficienţă pentru CNPR, - Echilibrarea balanţei operaţionale şi înregistrarea de profit, - Diversificarea portofoliului de servicii în zona serviciilor financiar-bancare si a serviciilor de asigurări.

Echipa de management a Poştei Române are ca obiective principale diversificarea serviciilor oferite, creşterea veniturilor, reducerea cheltuielilor, diminuarea datoriilor istorice ale companiei şi consolidarea poziţiei de lider pe piaţa de profil, într-un context economic marcat de reducerea volumului prestaţiilor poştale, concurate puternic de dezvoltarea sectorului comunicaţiilor online. Poşta Română operează o reţea de retail de peste 5,600 unităţi pe întreg teritoriul naţional şi un efectiv de cca. 27.500 de salariaţi, oferind servicii poştale şi financiare. Compania Naţională “Poşta Română” S.A. este operatorul naţional de servicii poştale şi liderul pieţei din România, având ca acţionari Statul Român, prin Ministerul pentru Societatea Informaţională, care deţine 75% din pachetul total de acţiuni şi Fondul Proprietatea, care deţine 25% din pachetul total de acţiuni.

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL