Anunţuri şi Licitaţii publice > Proceduri anulate

 

  • Selecție ofertant pentru servicii de reprezentare în instanță
    Anunț de participare  / Proces verbal deschidere oferte
     
  •  Procedura CNPR nr.RO427410-2019-64.02÷ 64.04  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 40.000.000 lei     (patruzecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni
Intrucat nu a fost depusa candidatura pentru lotul 4 - Linie de credit (care va fi utilizata pentru finantarea activitatii curente) in suma de 10.000.000 lei (zecemilioanelei), cu perioada de rambursare de 12 luni, procedura de atribuire pentru lotul 4 se anuleaza in conformitate cu art.75, alin.1, lit.a din Regulamentul nr.101/1010915/11.12.2018.
 
  • Procedura CNPR nr.65/2017 - Servicii de evaluare terenuri a fost anulata intrucat nu s-a depus nicio oferta

 

  • Procedura CNPR nr. 58/2017- “Piese de schimb/Consumabile utilaje tipografice”, cu urmatoarele loturi a fost anulata:

     “Rulment cu bile pe un rand 6002-2RS SKF (15x32x9mm)”-LOT 2         si “Piese de schimb/Consumabile utilaje tipografice”-LOT

 

  • Procedura nr. 61/2017,  “Consumabile confectionat/prelucrat diverse produse tipografice”-Lot 1 si “Capse metalice”-Lot 2 - Nu s-a depus nicio oferta.

Fişe de date

Caiet de sarcini LOT 1

Caiet de sarcini LOT 2

Model contract

Formulare

  • Procedura CNPR nr. 46/2017 -  Servicii de creditare pentru activitatea curenta in cuantum de 20.000.000 lei, sub forma de linie de credit de tip revolving pe o perioada de 24 luni

Notă justificativă de anulare a procedurii CNPR nr.46/2017

 

Essential SSL