Servicii destinatari > TVA și Modificări Vamale

+ -

 

1. De ce trebuie să plătesc TVA, dacă am comandat un produs cu o valoare foarte mică, de 1-2 USD?

R: Uniunea Europeană a implementat noi reguli de TVA pentru comerțul online, astfel că, începând cu data de 1 iulie 2021, toate bunurile importate din afara Uniunii Europene sunt supuse TVA. Excepție fac bunurile fără caracter comercial expediate de la o persoană fizică către altă persoană fizică, având o valoare de până la 45 EUR.

 

2. Trebuie să depun declarație vamală pentru orice bun comandat din afara Uniunii Europene?

R: Da. Toate trimiterile poștale cu valoare redusă, care intră pe teritoriul vamal al UE, inclusiv cele fără valoare comercială, trebuie să fie supuse unei declarații vamale electronice cu set redus de date (DVSRD-H7) cu excepția bunurilor supuse accizelor sau restricțiilor, folosirea formularului poștal CN22/CN23 ca declarație vamală nemaifiind posibilă după această dată.

Bunurile supuse accizelor sau restrictiilor, precum si cele cu o valoare mai mare de 1000 EUR necesita depunerea unei declaratii vamale electronice cu set complet de date (H1) in sistemul informatic vamal RCDPS.

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene au fost introduse noi cerințe vamale în materie de securitate și siguranță. Astfel, începând cu data de 1 octombrie 2021, toate trimiterile poștale sosite pe cale aeriană vor fi supuse unei analize vamale risc, pe baza declarațiilor sumare de intrare (ENS), depuse de operatorii poștali din țările de destinație.

 

3. Ce înseamnă bunuri fără valoare comercială?

R: Conform reglementărilor vamale în vigoare, nu sunt de natură comercială coletele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

- prezintă un caracter ocazional;
- conţin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului şi al familiei sale; 
- conţin bunuri care, prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializării; 
- sunt trimise de expeditor către destinatar fără nicio obligaţie de plată.

Atragem atenția asupra faptului că în cazul cumpărăturilor efectuate online (ex. Ebay, Amazon), expeditorul este, de cele mai multe ori, o persoană fizică, dar trimiterile poștale (îndeosebi trimiterile, format pachet mic) conțin bunuri de natură comercială (expediate către destinatar, cu obligație de plată). În consecință, este imposibil să se diferențieze trimiterile comerciale de cele necomerciale, în momentul prelucrării automatizate a trimiterilor poștale cu valoare redusă la nivelul Biroului de Schimb Internațional București, existând riscul neplății datoriei vamale la bugetul de stat. Pentru aceste considerente, trimiterile cu valoare redusă sunt tratate de Poșta Română ca trimiteri de tip e-commerce, purtătoare de TVA, cu excepția celor care au marcajul "gift" prezent în mesajele standard electronice (ITMATT), la câmpul "Nature of goods". 

 

4. De ce se aplică în mod automat cota de TVA de 19% pentru toate trimiterile?

R: Începând cu data de 1 octombrie 2021, CN Poșta Română utilizează mecanismul special prevăzut pentru operatorii poștali, pentru declararea și plata TVA la import, pentru bunurile cu valoare redusă (sub 150 euro), introdus în codul fiscal prin Ordonanța de Urgență nr. 59/2021. În temeiul acestuia, este permisă utilizarea sistematică a cotei standard de TVA (19%), pentru a facilita procesul de declarare la vamă de către C.N. Poșta Română, în calitate de reprezentant al destinatarilor. Cursurile de schimb valabile sunt cele din prima zi lucrătoare a lunii octombrie, aplicate de la data de 1 ianuarie a anului următor. Rotunjirea cuantumului TVA la import se face la leu, prin majorare, când fracţiunea este egală sau mai mare de 50 de bani, şi prin reducere, când fracţiunea este mai mică decât 50 de bani.

Potrivit Codului Fiscal al României, baza de impozitare TVA la import este constituită din valoarea în vamă a bunurilor, respectiv prețul plătit sau plătibil pentru bunurile importate, la care se adaugă, costul transportului și al asigurării. Conform reglementărilor vamale comunitare în vigoare, în cazul mărfurilor expediate prin poștă, taxele poștale achitate până la locul de destinație se includ în valoarea - în vamă a acestor mărfuri.

 

5. De ce trebuie achitată taxa de 12,00 lei, chiar dacă nu se achită (din nou) TVA?

R: Taxa de prezentare la vamă în cuantum de 12,00 Lei, prevăzută în reglementările poștale internaționale (Convenția Uniunii Poștale Universale), este percepută de C.N. Poșta Română S.A. pentru prelucrarea vamală a trimiterilor poștale cu valoare redusă, inclusiv cele fără valoare comercială sau cu TVA achitată la sursă. Așa cum menționam și mai sus, declarația vamală electronică pentru orice bun comandat din afara Uniunii Europene este obligatorie.

 

6. Cum s-a pregătit Poșta Română pentru aceste schimbări? Ce înseamnă acele mesaje ITMATT?

R: Pentru alinierea la cerințele vamale și fiscale la nivel european,  Poșta Română, la fel ca și restul operatorilor poștali desemnați la nivel european, și-a dezvoltat o soluție automată de procesare a datelor electronice referitoare la trimiterile poștale; întârzierea în integrarea acesteia cu vama s-a datorat exclusiv nefinalizării la timp a aplicației system-to-system, a autorității vamale.

Începând cu data de 1 iulie 2021, asemenea tuturor operatorilor poștali europeni, C.N. Poșta Română S.A. procesează automatizat trimiterile poștale cu valoare redusă, la nivelul Biroului de Schimb Internațional București, pe baza informațiilor standard, electronice, primite în avans de la operatorii poștali externi (mesaje ITMATT). Acestea conțin toate informațiile necesare (date despre expeditor, destinatar, descrierea și valoarea bunurilor, codul HS, costul transportului și/ sau asigurării, moneda în care s-a efectuat plata, numărul IOSS – dacă e cazul, etc.) efectuării declarațiilor vamale cu set redus de date (DVSRD-H7), a analizei de risc vamale, în scopul securității și siguranței, precum și pentru stabilirea cuantumului TVA la import. Pentru aceasta, operatorii poștali au încheiat Acorduri Internaționale privind Schimbul Electronic de Date în Scopuri Vamale.

Recomandăm clienților care primesc trimiteri poștale din afara UE să verifice cu expeditorul (comerciantul online) ca acesta să completeze corespunzător documentația vamală electronică, pentru fiecare trimitere poștală în parte.

De asemenea, atragem atenția asupra faptului că trimiterile poștale care nu sunt însoțite de documentația vamală electronică (ITMATT) sau de formularele poștale în format fizic CN22/CN23, atașate la trimitere și completate corect și complet, vor fi returnate la expeditor.

 

7. Ce înseamnă trimiteri IOSS și cum sunt ele prelucrate?

R: Trimiterile poștale sosite la import, în regim IOSS, sunt acele trimiteri pentru care TVA a fost achitat la sursă, în momentul achiziționării produsului. Aceste trimiteri beneficiază de scutire de TVA, întrucât vânzătorul este responsabil de colectarea TVA de la consumatorii din UE. Conform procedurilor vamale, acestea trebuie declarate la vamă, în vederea punerii în libera circulație în sistemul informatic vamal, respectiv pe baza declarației vamale electronice cu set redus de date (DVSRD sau H7).

Numărul IOSS trebuie menționat în declarația vamală și verificat automat în sistemul informatic. În situația în care numărul IOSS este valid, se consideră că TVA a fost plătită la momentul efectuării comenzii, iar la data punerii în liberă circulație se aplică scutirea de TVA. În cazul în care numărul IOSS nu este valid sau nu este furnizat, scutirea de TVA nu poate fi acordată și, în consecință, TVA va fi percepută la import.

Trimiterile poștale sosite la import în regim IOSS sunt identificate de Poșta Română exclusiv după nr. IOSS prezent în mesajele standard electronice (ITMATT), la câmpul "Sender - Id reference". În absența informației electronice referitoare la nr. IOSS transmisă de operatorul de origine, trimiterile respective sunt procesate ca trimiteri purtătoare de TVA. Acesta este modul de lucru agreat la nivel internațional între operatorii poștali desemnați, ținând cont de necesitatea asigurării securității informațiilor legate de IOSS și  prevenirea tentativelor de fraudă.

Mesajele standard, electronice, prevăzute în legislația internațională sunt singurul canal securizat pentru transmiterea între operatorii poștali a informațiilor referitoare la tranzacțiile efectuate în regim IOSS de către vânzătorii online, respectiv comunicarea numărului IOSS (strict confidențial). Orice altă modalitate de comunicare a acestui număr IOSS (ex. e-mail, pe buletinul de expediție (pe trimitere) cu scopuri vamale, nu este recunoscută din punct de vedere poștal la nivel internațional, nerespectând condițiile de confidențialitate a datelor și neputând fi integrată în mod legal, în fluxul operațional poștal.

În cazul în care vi s-a solicitat de către Poșta Română să plătiți TVA la import, iar dvs. așteptați o trimitere poștală fără TVA (tip IOSS), care nu a ajuns la subunitatea vamală cu asistența vamală, în vederea efectuării formalităților vamale la import, vă rugăm să contactați vânzătorul online pentru clarificări. Posibile cauze:

 • Vânzătorul online sau operatorul poștal de origine nu a inclus TVA în prețul de vânzare;
 • Vânzătorul online sau operatorul de origine nu a transmis către Poșta Română numărul IOSS în mesajele standard, electronice, tip ITMATT, respectiv nu a declarat tranzacția în regim IOSS.

În aceste situații vă puteți adresa vânzătorului online pentru recuperarea TVA. Documentele solicitate pentru rambursare sunt următoarele:

- Copie a facturii eliberată de Poșta Română, pentru sumele achitate la ridicarea trimiterii (cu nr. de tracking și cuantumul TVA achitat).
- Copie a AWB-lui de trimitere.

                  

8. De ce sunt, în continuare, întârzieri la prelucrarea trimiterilor poștale?

R: Pot apărea întârzieri în efectuarea formalităților vamale la import, în cazul trimiterilor poștale cu valoare redusă, cauzate de faptul că expeditorii (comercianții online) nu furnizează poștelor de destinație documentația electronică corespunzatoare pentru declararea la vamă a trimiterilor poștale (informații electronice lipsă sau incomplete). Poșta Română trebuie să se conformeze cerințelor vamale în vigoare, privind efectuarea analizei de risc la intrare și declararea la vamă.

Recomandăm clienților să se asigure că bunurile expediate nu sunt considerate interzise/restricționate la importul în România. În cazul acestor bunuri, este posibil ca autoritatea vamală să solicite informații/documente suplimentare și depunerea unei declarații vamale electronice cu set complet de date (H1) în sistemul informatic vamal RCDPS sau să dispună reținerea bunurilor în vederea confiscării.

Conform reglementărilor vamale la nivel național, persoanele fizice pot introduce în țară bunuri fără caracter comercial în limitele și în condițiile prevăzute de lege. Calificarea produselor ca fiind pentru uz personal sau obiectul unei operațiuni economice se realizează de către autoritatea vamală, la momentul efectuării operațiunilor de vămuire, pe baza valorilor, cantităţilor acestora și a frecvenței coletelor primite de către destinatari.

Totodată, este interzisă introducerea în România a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală (mărfuri contrafăcute sau mărfuri pirat), și care, prin cantitatea ori natura lor sugerează că sunt introduse în scop comercial. Totodată, este interzis importul anumitor categorii de bunuri sau materiale al căror transport prin poștă este interzis sau restricționat, precum armele de foc reale sau imitație și părți ale acestora, explozivi şi muniție, rămășițe umane, materiale pornografice, animalele vii, droguri sau materialele inflamabile/toxice etc.

Tentativa de import pe cale poștală a acestor bunuri se soldează cu reținerea trimiterii poștale de către organele vamale și poate atrage răspunderea penală, fiind sancționată potrivit legii. Lista completă cu obiectele interzise sau admise condiționat la importul în România, se regăsește pe site-ul C.N Poșta Română www.posta-romana.ro.

 

9. De ce, în cazul unor trimiteri, trebuie achitată taxa de 22 de lei și nu cea de 12,00 lei?

R: Trimiterile poștale cu valoare redusă selectate de autoritatea vamală, la analiza de risc presupun formalități vamale suplimentare (avizare destinatar, solicitare documentație vamală suplimentară) și implicit costuri suplimentare ale operațiunii, întrucât astfel de situații nu presupun prelucrare automatizată a datelor, ci prelucrare manuală, bucată cu bucată. În aceste situații se va aplica tariful de comisionariat vamal, în cuantum de 22 lei/trimitere.

 

10. Pot achita TVA și alte taxe cu cardul bancar, la oficiul poștal?

Plata taxelor de import şi a altor taxe (TVA) se poate efectua în principal, în numerar, dar și cu card bancar la oficiile poștale cu asistență vamală, în care au fost deja instalate terminale POS (ale autorității vamale), cu eliberarea chitanței vamale.

 

11.  Pot sa declar eu insumi bunurile cu valoare redusa primite prin trimiterile postale sau sa numesc un alt reprezentant decat Posta Romana in fata autoritatilor vamale?

Da. In cazul in care nu doriti ca Posta Romana sa efectueze declaratia vamala cu set redus de date DVSRD-H7 in cazul trimiterii postale sosita pe numele Dumneavoastra, puteti sa declarati bunurile in persoana la autoritatea vamala sau sa numiti un alt reprezentant vamal decat Posta Romana.

Informatii suplimentare privind DVSRD-H7 precum si lista reprezentantilor acreditati sa functioneze in calitate de comisionari vamali pe langa birourile vamale din toata tara se regasesc pe site-ul D.G.V.-A.N.A.F. www.customs.ro

In cazul in care nu doriti ca Posta Romana sa efectueze declararea trimiterilor postale cu valoare redusa care urmeaza sa soseasca pe numele Dvs., va rugam sa efectuati o solicitare scrisa la adresa de e-mail: declaranti.vamali@ropost.ro, cu urmatorul continut:

 • Nume si prenume destinatar
 • Adresa destinatar inscrisa pe trimitere
 • Precizez ca nu doresc sa fiu reprezentat de Posta Romana pentru efectuarea declaratiei vamale cu set redus de date DVSRD-H7 pentru punerea in libera circulatie a trimiterilor postale cu valoare redusa

Dupa inregistrarea solicitarii, toate trimiterile postale care vor sosi in viitor pe numele Dvs. vor fi indrumate catre subunitatea postala cu asistenta vamala unde va revine sarcina sa declarati bunurile in sistemul informatic vamal, in persoana sau printr-un reprezentant vamal, altul decat Posta Romana.

  DEPUNERI Reclamații

  Pentru trimiteri poștale interne întârziate, neajunse,deteriorate sau alte disfuncționalități.

  Pentru trimiteri poștale internaționale întârziate, neajunse, deteriorate sau alte disfuncționalități

  Completați formularul de reclamații numai în cazul în care constatați întârzieri sau disfuncționalități în efectuarea serviciilor poștale sau întâmpinați alte probleme în cadrul acestora.

  SOLICITĂRI INFORMAȚII

  Contact
  Atenție! prin telefon nu se accepta reclamații.

  021 9393

  Disponibil zilnic între orele
  L - V: 0800 - 2000
       S: 0900 - 1300

  Apelurile telefonice se taxează cu tarif normal.

  Suport Clienți

  Puneți o întrebare punctuală legată de ceea ce vă interesează și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

  Atenție! Prin formularul de Suport Clienți nu se acceptă reclamații.
  În cazul în care doriți să transmiteți o reclamație, folosiți formularele de Reclamații Interne și Reclamații Externe.

  Essential SSL