Ajutor

Aici găseşti tot ce te interesează despre serviciile Poştei Române.

 

Întrebări frecvente

Găsește răspunsurile care te interesează

Posta Romana a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS. In prezent, peste 700 de oficii poştale din toată tara ofera clientilor posibilitatea sa efectueze plati cu cardul bancar. 

 

Serviciul Track&Trace vă oferă posibilitatea de urmărire (doar pe teritoriul României) a expedierilor trimise prin intermediul Poştei Române în orice moment, exclusiv pentru serviciile enumerate mai jos.

Pentru a afla statusul unei trimiteri, trebuie să intri aici şi să introduci în caseta de căutare codul de identificare al trimiterii, format din 13 caractere dintre care primele două şi ultimele două sunt litere. Acest cod de identificare se introduce fără spaţii.

Operatorii poştali naţionali care pun la dispoziţia clienţilor sistemul Track&Trace oferă informaţii doar pentru ţara de expediţie si ţara de destinaţie (www.upu.int – The UPU - Member countries), pe baza numărului de prezentare - ex: colet extern - CO006150666RO sau EMS - EM001220590RO.

Sistemul de urmărire a trimiterilor poştale funcţioneaza în prezent pentru următoarele servicii:

Interne

Corespondenţă cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Corespondenţă cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Imprimate cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Imprimate cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Colete poştale cu serviciul suplimentar Valoare Declarată*

Colete poştale cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată*

Coletărie anunţată

Prioripost

Prioripost cu valoare declarată fixă

Ultrapost

Internaţionale

Corespondenţă cu serviciile suplimentare Recomandat şi Valoare Declarată

Corespondenţă cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Corespondenţă cu ramburs

Imprimate cu serviciile suplimentare Recomandat şi Valoare Declarată

Imprimate cu confirmare de primire cu serviciul suplimentare Valoare Declarată

Sac M cu serviciul suplimentar Recomandat

Colete poştale

Colete poştale cu ramburs

Colete poştale cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Ems


*numai pe bază de contract şi cu condiţia ca la prezentarea trimiterilor acestea să fie însoţite de buletine de expediţie cu cod de bare pretipărit şi în baza unui borderou electronic.

Condiţii de formă, dimensiuni şi greutate:

format standard (plic sau carte poştală/carton adresat, de forma dreptunghiulară, dintr-o singură bucată a carui lungime este cel puţin egală cu lăţimea multiplicată cu 1.41): 

 • dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

 • dimensiuni maxime: 165 x 235 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

 • greutate maximă: 20 g;

 • grosime maxim: 5 mm.

 • format “plicuri plate” (plicuri dreptunghiulare, cărţi poştale dreptunghiulare sau cărţi poştale cu formă neregulată): 

  • dimensiuni maxime: 305 x 381 mm;

  • greutate maximă: 500 g;

  • grosime maximă: 20 mm.

 • format “pachete” (orice trimitere sub formă de rulou sau paralelipiped care depăseşte oricare dintre dimensiunile prevăzute la categoria standard şi la categoria plicuri plate):

1) pachete paralelipipedice:

- dimensiuni minime: să aibă o faţă ale cărei dimensiuni să nu fie inferioare dimensiunii 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

- dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

- greutatea maximă: 2 kg.

2) rulouri:

- dimensiuni minime: lungimea plus de două ori diametrul: 170 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să fie inferioară la 100 mm;
- dimensiuni maxime: lungimea plus de două ori diametrul: 1040 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare sa depăşească 900 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
- greutate maximă: 2 kg.

- See more at: https://www.posta-romana.ro/ajutor.html#sthash.EcfeLBKD.dpuf

Trimiterile de corespondenţă şi pachete mici se încadrează în următoarele condiţii de formă, dimensiuni şi greutate:

 

a) format standard (plic sau carte poştală, de formă dreptunghiulară, dintr-o singură bucată a cărui lungime este cel puţin egală cu lăţimea multiplicată √2 valoare aproximativă 1.4):

 • dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • dimensiuni maxime: 165 x 245 mm, cu o toleranţă de 2 mm,
 • greutate maximă: 100 g (inclusiv);
 • grosime maximă: 5 mm.

b) format “plicuri plate” (plicuri dreptunghiulare, cărţi poştale dreptunghiulare sau cărţi poştale cu formă neregulată):

 • dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • dimensiuni maxime: 305 x 381 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • greutate maximă: 500 g (inclusiv);
 • grosime maximă: 20 mm.

c) format “pachete” (orice trimitere sub formă de rulou sau paralelipiped care depăşeşte oricare dintre dimensiunile prevăzute la categoria standard şi la categoria plicuri plate):

1) pachete paralelipipedice:

 • dimensiuni minime: să aibă o faţă ale cărei dimensiuni să nu fie inferioare dimensiunii 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • greutatea maximă: 2 kg (inclusiv).

2) rulouri:

 • dimensiuni minime: lungimea plus de două ori diametrul: 170 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să fie inferioară la 100 mm;
 • dimensiuni maxime: lungimea plus de două ori diametrul: 1040 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 900 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • greutate maximă: 2 kg (inclusiv).

Cutii poştale: numai corespondenţa internă care face obiectul serviciului Standard, ale cărui volum şi dimensiuni permit introducerea lor în cutia poştală şi care sunt francate prin aplicarea de timbre poştale.

Orice subunitate poştală care are prevăzut program de lucru cu publicul (oficiu poştal, ghişeu exterior poştal, agenţie poştală, circumscripţie rurală).

Specializate: 

Cutii poştale: numai corespondenţa internă care face obiectul serviciului Standard, al căror volum şi dimensiuni permit introducerea lor în cutia poştală şi care sunt francate prin aplicarea de timbre poştale.

Orice subunitate poştală: care are prevăzut program de lucru cu publicul (oficiu poştal, ghişeu exterior poştal, agenţie poştală, circumscripţie rurală).

Specializate: 

- See more at: https://www.posta-romana.ro/ajutor.html#sthash.oftcqVHC.dpuf

1. Să fie confecţionate astfel încât să nu poată fi spoliate fără ca ambalajul sau sigiliile să fie afectate.

2. Să fie sigilate corect, pe clapeta de închidere a plicului, sau în cruce, pe toate feţele, în cazul plicurilor, cutiilor sau rulourilor, fără a obtura spaţiile necesare aplicării de înscrisuri sau etichete, astfel:

 • cu o bandă adezivă fină, individualizată, care să poarte o amprentă sau o marcă uniformă specială a expeditorului său;

 • cu o bandă adezivă transparentă (scotch) aplicată peste locul unde înainte expeditorul a semnat din maxim 8 în 8 cm.

3. Să fie sigilate cu sigilii din ceară, tuş sau alte mijloace cu amprentă sau un însemn al expeditorului, în acest caz, distanţa între sigilii netrebuind să depăşească 4 cm în cazul plicurilor, respectiv 8 cm în cazul cutiilor sau rulourilor.

4. Să fie sigilate astfel încât sigiliile din ceară, tuş sau plumb să fie imprimate clar şi în întregime.

5. Dacă trimiterea este sigilată conform prevederilor de la pct. 2 şi este legată cu o sfoară în cruce, nu este necesar să se sigileze şi sfoara însăşi.

6. Trimiterile care se prezintă sub formă de cutii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii suplimentare:

 • cutiile trebuie să fie confecţionate din lemn, metal sau material plastic suficient de rezistent;

 • pereţii cutiilor din lemn trebuie să aibă o grosime minimă de 8 mm;

 • feţele inferioare şi superioare trebuie să fie acoperite cu hârtie albă pentru a se putea înscrie adresele expeditorului şi destinatarului, valorea declarată şi a se aplica etichetele corespunzătoare serviciilor suplimentare;

 • aceste cutii trebuie să fie sigilate pe cele 4 feţe laterale aşa cum s-a menţionat la pct. 2 - 4;

 • în situaţia în care cutiile sunt prevazute cu închizători speciale, sigilarea se face numai pe dispozitivul prevăzut în acest scop;

 • dacă este necesar, pentru a asigura inviolabilitatea, cutiile trebuie să fie legate în cruce cu o sfoară sau bandă rezistentă, fără noduri; cele doua capete ale sforii trebuie să fie unite sub un sigiliu din ceară sau plumb care să poarte amprentă sau marca specială uniformă a expeditorului.

7. Trimiterile sub formă de casete se sigilează la locul prevăzut în acest scop pe capacele lor; în cazul casetelor metalice cu sistem special de închidere, se introduce sfoara prin închizător, se face nod dublu şi se leagă eticheta - adresa, iar capetele sforii se sigilează cu ceară sau plumb care să poarte amprentă sau marca specială uniforma a expeditorului.

8. În cazul în care trimiterea poştală este prezentată sub formă de ladă metalică, valiza, container, sac şi este prevazută cu sistem special de închidere, sigilarea se face numai pe dispozitivul prevăzut în acest scop, iar dacă este prevazută cu sistem special de închidere şi sigilare, trimiterile se sigilează cu un singur sigiliu de ceară sau plumb, aplicat la capetele sforii.

În circuitul intern, trimiterile ambalate în cutii de carton sunt sigilate cu bandă adezivă individualizată sau transparentă aplicată pe clapa de închidere a cutiei de jur împrejur, precum şi cruciş, pe trimitere. Peste banda adezivă, trimiterea se leagă cu sfoară strâns sau bandă de plastic sau metal, cruciş sau în reţea, în funcţie de volum, conţinut şi greutate.

Pentru a afla toate informaţiile despre comisionariatul vamal accesează acest link (pagină in curs de actualizare).

 • În cazul adresării trimiterilor poştale internaţionale, se înscriu următoarele:

  • calitatea persoanei, respectiv Expeditor/Destinatar, într-o limbă de circulaţie internaţională (Ex.“Sender/ Expediteur” sau “Addressee/Destinataire”);

  • Destinatar/Expeditor - numele şi prenumele, în cazul persoanelor fizice, sau denumirea în clar, în cazul persoanei juridice;

  • denumirea arterei (cale, alee etc.), numărul de imobil, numărul de bloc, scara, etajul, apartamentul;

  • codul poştal şi localitatea;

  • ţara de destinaţie.

 

 • Trimiterile poştale monitorizate electronic şi trimiterile poştale pentru care se acordă tarife preferenţiale pentru sortarea pe cod poştal se acceptă la prezentare numai dacă au înscris codul poştal.

 

 • Dacă în ţara de destinaţie se folosesc alte caractere şi cifre, se recomandă redactarea adresei şi în caracterele respective.

 

 • Pentru identificarea destinatarilor, persoane fizice, ai trimiterilor poştale interne, care nu sunt adresate acestuia la domiciliul stabil, la redactarea adresei acestora, se menţionează:

  • în cazul trimiterilor poştale adresate la locul de muncă al destinatarului: după înscrierea numelului şi prenumelui destinatarului este necesară înscrierea exactă a departamenului/secţiei şi funcţiei destinatarului, urmată de denumirea şi adresa poştală a instituţiei la care acesta lucrează;

  • în cazul trimiterilor poştale adresate unui destinatar internat în spital sau aflat într-un loc de detenţie: după înscrierea numelui şi prenumelui acestuia, se înscriu orice elemente care pot permite identificarea destinatarului, respectiv pavilion/secţie/salon (în cazul spitalizării), data naşterii şi prenumele părinţilor (în cazul detenţiei);

  • în cazul unui domiciliu temporar la altă persoană fizică: numele destinatarului şi numele, prenumele şi adresa persoanei la care locuieşte (ex. Gheorghe Nicolae la Petrescu Ilie, urmat de adresa acestuia din urmă);

  • În cazul în care trimiterea poştală este adresată la o altă adresă decât cea reprezentând domiciliul stabil al destinatarului (în special, în situaţia în care destinatarul are în proprietate mai multe imobile/reşedinţe, iar expedierea se face la o alta decât cea a domiciliul stabil), se înscriu numele şi prenumele destinatarului şi adresa poştală unde se doreşte livrarea trimiterii poştale. Valabil pentru trimiterile cu o greutate de până la 2 kg;

  • în cazul trimiterilor adresate “Post-Restant”: înscrierea numelui şi prenumelui destinatarului se face conform datelor înscrise în actul său de legitimare, iar în adresă se va menţiona punctul de contact de la care trimiterea în cauză trebuie ridicată, codul poştal şi judeţul acestuia;

  • în cazul trimiterilor adresate la “Căsuţă Poştală” se vor înscrie: numele şi prenumele destinatarului, punctul de contact la care este închiriată căsuţa poştală, numărul căsuţei poştale, codul poştal şi judeţul acestuia; (pentru trimiterile adresate la căsuţa poştală nenominalizată, înscrierea numelui şi prenumelui destinatarului nu este necesară);

  • în cazul trimiterilor adresate unor destinatari aflaţi în unităţi militare, numele şi prenumele destinatarului vor fi precedate de grad şi urmate de numărul unităţii militare, punctul de contact, codul poştal şi judeţul de destinaţie al acestuia.

 

 • Nu se admit la prezentare trimiteri poştale cu valoare declarată (conţinut asigurat) adresate destinatarilor în ale căror adrese numele sau denumirile sunt înscrise cu iniţiale.

Moneda în care se exprimă limitele maxime ale valorii declarate pentru toate trimiterile poştale internaţionale este DTS (fr. Droit Tirage Spéciaux) sau SDR (eng. Special Drawing Rights).

Această monedă a fost creată de FMI în 1969 pentru a completa rezervele financiare existente în ţările membre.

din categoria corespondenţă internaţională, imprimate (cărţi, ziare, reviste, saci M, cecograme) internaţionale, colete internaţionale simple, cu AR sau cu valoare declarată.

Întrucât valoarea de schimb a acestei monede fluctuează, limitele maxime ale valorii declarate care se regăsesc în tabelele privind trimiterile internaţionale sunt orientative şi calculate la un curs mediu de 1 DTS = 5,6 LEI.

Acest curs mediu (1DTS = 5,6 lei) stă la baza calculatorului de tarife, secţiunea Internaţional. Tariful afişat în această secţiune pentru serviciul suplimentar  valoare declarată este pur orientativ.

Pentru a afla cursul zilnic, te rugăm să consulţi site-ul Curs Valutar BNR, cu precizarea că actualizarea informaţiilor se face după ora 13.

 

Informaţii complete despre oficiile poştale cu activitate de asistenţă vamală (adresă, program de funcţionare şi persoană de contact) găseşti în tabelul următor:

Poşta Română: subunităţi poştale cu asistenţă vamală.

Te rugăm să contactezi oficiul ales înainte de a merge să îţi ridici trimiterea, pentru a te asigura că ai îndeplinit toate formalităţile şi ai toate documentele necesare ca să intri în posesia trimiterii poştale pe care o aştepţi.
 

 

Poţi trimite bani în altă ţară folosind unul dintre serviciile de transfer de bani de mai jos, şi ale cărui caracteristici se potrivesc cel mai bine nevoilor tale.

 

 • Mandat poştal internaţional

 • Serviciul Eurogiro - este serviciul rapid prin care se realizează plăţi şi încasări electronice de sume în relaţia cu toate ţările membre care au aderat la sistemul de plată Eurogiro, timpii de circulaţie fiind de 4-5 zile lucrătoare

 • EUROGIRO Cash International (E.C.I.) reprezintă un serviciu financiar specializat furnizat de Eurogiro şi UPU, prin reţeaua Eurogiro, care permite clienţilor să trimită şi să primească numerar la ghişeul oficiului poştal. Transmiterea se realizează în sistem rapid şi în condiţii de siguranţă a sumelor băneşti, având ca suport un sistem electronic de transfer de sume, iar plata se efectuează în 2 zile. Tariful pentru transmiterea unei sume de bani prin mandat Eurogiro Cash International este format din: tarif fix 2,50 RON + 3,5% din valoarea mandatului. Banii se depun la ghişeul poştal în EURO, iar taxele poştale de expediere se achită în lei.

 • trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact (fără crăpături, rupturi) care să corespundă greutaţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului şi să fie în forme uşor de mănuit;

 • ambalajul şi închiderea trimiterii poştale trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel încât acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau prin manipulări succesive şi să se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără ca o acţiune de spoliere să fie vizibilă;

 • agrafele metalice care servesc la închiderea trimiterilor nu trebuie să fie tăioase şi nici să împiedice executarea serviciului poştal;

 • este interzis să se aplice pe trimiterile poştale alte etichete decât cele care se raportează la serviciile poştale sau să se aplice pe acestea timbre poştale şi etichete reutilizate;

 • trimiterile poştale trebuie să prezinte, pe ambalaj sau anvelopă, spaţii suficiente pentru înscrierea indicaţiilor de serviciu şi aplicarea etichetelor.

Pentru Scrisori:

 • Cutii poştale: numai corespondenţa internă care face obiectul serviciului Standard, al căror volum şi dimensiuni permit introducerea lor în cutia poştală şi care sunt francate prin aplicarea de timbre poştale.

 • Orice subunitate poştală: care are prevăzut program de lucru cu publicul (oficiu poştal, ghişeu exterior poştal, agenţie poştală, circumscripţie rurală).

 

Pentru Colete:

 • Orice subunitate poştală: care are prevăzut program de lucru cu publicul (oficiu poştal, ghişeu exterior poştal, agenţie poştală, circumscripţie rurală).

 

Pentru Prioripost (curierat rapid):

 • Specializate: Subunităţile poştale incluse în reţeaua PRIORIPOST.

 • Pot fi preluate de la sediul/domiciliul expeditorului (în urma apelului telefonic sau pe bază de contract) în localităţile reşedinţă de judeţ.

Noul site al Poştei Române îţi prezintă, în primul rând, informaţii comerciale despre produsele şi serviciile oferite. Acum, aceste informaţii sunt prezentate în funcţie de cel care le foloseşte: expeditor sau destinatar. De asemenea, serviciile dedicate persoanelor juridice se regăsesc într-o secţiune separată. Află mai multe din acest Ghid de utilizare.

DESPĂGUBIRILE

Pentru a vă proteja trimiterile de valoare, trebuie să plătiţi costuri suplimentare, care să acopere asigurarea lor.

Pentru trimiterile înregistrate (inclusiv cele asigurate), pierdute sau deteriorate, sunteţi îndreptăţit să cereţi despăgubiri. 

Despăgubirile vor fi suportate de către Poşta Română în conformitate cu prevederile legale în vigoare –
O.U.G. nr. 13/2013, aşa cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Ordonanta nr. 27/2019.

Cererea de despăgubire poate fi depusă la orice oficiu poştal împreună cu dovada depunerii (tichetul sau chitanţa) trimiterii poştale ce constituie obiectul reclamaţiei prealabile.

Dacă nu sunteţi mulţumiţi de răspuns, puteţi apela la Directorul Regiunii Poştale de care aparţineţi sau la sediul central al Poştei Române - B-dul Dacia nr. 140, sector 2, cod poştal 020065, Bucureşti.

După primirea răspunsului, în cazul în care sunteţi nemulţumiţi de răspuns sau după expirarea termenului în care trebuia să primiţi răspunsul, aveţi posibilitatea să vă adresaţi instanţelor de judecată române.

Pentru a face o reclamaţie internă sau internaţională, te rugăm să cauţi în partea de jos a formularului InfoPost cele două linkuri (Reclamaţii interne şi Reclamaţii externe), să le completezi şi să le trimiţi. Cele două linkuri pentru reclamaţii interne şi externe se regăsesc atât pe pagina principală a site-ului, cât şi pe paginile de servicii.

Poţi accesa mai rapid formularele dând click pe unul dintre linkurile de mai jos:

- Formular reclamaţii interne

- Formular reclamaţii externe

 • TIMBRUL POŞTAL reprezintă modalitatea clasică de taxare a unui obiect de corespondenţă.

 

 • SISTEMUL “TP” (taxe plătite) 

  • reprezintă un mod de lucru şi de taxare specific serviciului de corespondenţă poştală, precum şi serviciilor de publicitate prin poştă şi se adresează, prin facilităţile oferite, în principal clienţilor care prezintă un volum semnificativ de trimiteri la o expediţie;

  • trimiterile circulă netimbrate, urmând ca pe faţa fiecărui exemplar, banderolă sau ambalaj să fie tipărit simbolul "TP", numărul aprobării Poştei Române şi termenul de valabilitate al acesteia;

  • taxele aferente se încasează global pentru întreaga expediţie;

  • expedierile sunt condiţionate de un volum minim de trimiteri.

  • expedierile sunt condiţionate de un volum minim de 500 trimiteri pentru fiecare categorie în parte, excepţie fac actele de procedură pentru care nu există limită de volum

  • Formular TP - editabil

  • Ghid de completare a formularului TP

 

Lista subunităţilor poştale de prezentare a trimiterilor în sistem TP

 

 • SISTEMUL CONT-AVANS 

  • reprezintă o modalitate de plată care presupune depunerea anticipată de către client, în contul Poştei Române, Direcţia Regională de Poştă/Oficiului Judeţean de Poştă de care aparţine oficiul de prezentare, a unei sume egale cu cel puţin valoarea medie lunară a taxelor pentru serviciile utilizate;

  • pe măsura utilizării serviciilor poştale cont-avans se debitează, urmând a fi alimentat periodic.

 

 • CUPOANE RĂSPUNS INTERNAŢIONAL pot fi utilizate pe termen nelimitat, pe teritoriul oricărei ţări membre a Uniunii Poştale Universale, ca modalitate de procurare a timbrelor aferente francării unei trimiteri de corespondenţă standard prioritară.


Preţul de comercializare a cupoanelor răspuns internaţional este de 5.50 lei/ bucată (scutit de TVA).

Da, prin serviciul Eurogiro, se pot expedia bani către persoane juridice rezidente. Banii se depun la ghişeul poştal în EURO, iar taxele poştale de expediere se achită în lei.

Destinatarul banilor trebuie să cunoască numele şi prenumele expeditorului, suma de plată, ţara de expediţie şi obligatoriu numărul de control al transferului (MTCN).

Suma maximă care se poate achita printr-un transfer Western Union este de 5.000 USD (sau echivalentul în Euro/lei).

Serviciul de achitare a transferului Western Union la domiciliu se face în următoarele condiţii:

 -   expeditorul solicită acest serviciu la prezentarea transferului, contra unei  taxe suplimentare;

-    serviciul se execută prin 41 de subunităti poştale reşedinţă de judeţ abilitate pentru executarea acestuia;

-    destinatarul transferului este contactat de către salariatul poştal în vederea stabilirii valutei în care doreşte să încaseze transferul şi a orei de achitare.

Poşta Română este singurul agent Wester Union care oferă serviciul de achitare la domiciliul destinatarului pentru transferurile Western Union. Deci, dacă vrei să trimiţi bani din străinătate direct acasă la destinatar, o poţi face numai folosind serviciul Western Union prin Poşta Română.

Codul poştal trebuie completat pentru toate trimiterile poştale monitorizate electronic şi pentru toate trimiterile poştale pentru care se acordă tarife preferenţiale pentru sortarea pe cod poştal.  În aceste cazuri admiterea la prezentare se face numai cu condiţia completării codului poştale pe fiecare trimitere.

Serviciille poştale care permit monitorizarea electronică a trimiterilor poştale sunt:

Prioripost (curierat rapid)

Ultrapost (curierat door-to-door)

Corespondenţă cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Corespondenţă cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Coletărie anunţată

Imprimate cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Imprimat cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Pentru toate aceste servicii poştale este obligatorie completarea codului poştal.

SOLICITĂRI INFORMAȚII ȘI DEPUNERI RECLAMAȚII

Contact

021 9393

021 9393 111 (pentru apeluri din strainatate)

Disponibil zilnic între orele
L - V: 0800 - 2000
     S: 0900 - 1300

Apelurile telefonice se taxează cu tarif normal.

Reclamații

Pentru trimiteri poștale interne întârziate, neajunse,deteriorate sau alte disfuncționalități

Pentru trimiteri poștale internaționale întârziate,neajunse, deteriorate sau alte disfuncționalități

Completați formularul de reclamații numai în cazul în care constatați întârzieri sau disfuncționalități în efectuarea serviciilor poștale sau întâmpinați alte probleme în cadrul acestora.

Suport clienți

Puneți o întrebare punctuală legată de ceea ce vă interesează și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Atenție! Prin formularul de Suport Clienți nu se acceptă reclamații. În cazul în care doriți să transmiteți o reclamație, folosiți formularele de Reclamații Interne și Reclamații Externe.

Politica de confidentialitate
buton-consultare-publica
Essential SSL