Ajutor

Aici găseşti tot ce te interesează despre serviciile Poştei Române.

 

Întrebări frecvente

Găsește răspunsurile care te interesează

1. De ce trebuie să plătesc TVA, dacă am comandat un produs cu o valoare foarte mică, de 1-2 USD?

R: Uniunea Europeană a implementat noi reguli de TVA pentru comerțul online, astfel că, începând cu data de 1 iulie 2021, toate bunurile importate din afara Uniunii Europene sunt supuse TVA. Excepție fac bunurile fără caracter comercial expediate de la o persoană fizică către altă persoană fizică, având o valoare de până la 45 EUR.

 

2. Trebuie să depun declarație vamală pentru orice bun comandat din afara Uniunii Europene?

R: Da. Toate trimiterile poștale cu valoare redusă, care intră pe teritoriul vamal al UE, inclusiv cele fără valoare comercială, trebuie să fie supuse unei declarații vamale electronice cu set redus de date (DVSRD-H7) cu excepția bunurilor supuse accizelor sau restricțiilor, folosirea formularului poștal CN22/CN23 ca declarație vamală nemaifiind posibilă după această dată.

Bunurile supuse accizelor sau restrictiilor, precum si cele cu o valoare mai mare de 1000 EUR necesita depunerea unei declaratii vamale electronice cu set complet de date (H1) in sistemul informatic vamal RCDPS.

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene au fost introduse noi cerințe vamale în materie de securitate și siguranță. Astfel, începând cu data de 1 octombrie 2021, toate trimiterile poștale sosite pe cale aeriană vor fi supuse unei analize vamale risc, pe baza declarațiilor sumare de intrare (ENS), depuse de operatorii poștali din țările de destinație.

 

3. Ce înseamnă bunuri fără valoare comercială?

R: Conform reglementărilor vamale în vigoare, nu sunt de natură comercială coletele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

- prezintă un caracter ocazional;
- conţin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului şi al familiei sale; 
- conţin bunuri care, prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializării; 
- sunt trimise de expeditor către destinatar fără nicio obligaţie de plată.

Atragem atenția asupra faptului că în cazul cumpărăturilor efectuate online (ex. Ebay, Amazon), expeditorul este, de cele mai multe ori, o persoană fizică, dar trimiterile poștale (îndeosebi trimiterile, format pachet mic) conțin bunuri de natură comercială (expediate către destinatar, cu obligație de plată). În consecință, este imposibil să se diferențieze trimiterile comerciale de cele necomerciale, în momentul prelucrării automatizate a trimiterilor poștale cu valoare redusă la nivelul Biroului de Schimb Internațional București, existând riscul neplății datoriei vamale la bugetul de stat. Pentru aceste considerente, trimiterile cu valoare redusă sunt tratate de Poșta Română ca trimiteri de tip e-commerce, purtătoare de TVA, cu excepția celor care au marcajul "gift" prezent în mesajele standard electronice (ITMATT), la câmpul "Nature of goods".

 

4. De ce se aplică în mod automat cota de TVA de 19% pentru toate trimiterile?

R: Începând cu data de 1 octombrie 2021, CN Poșta Română utilizează mecanismul special prevăzut pentru operatorii poștali, pentru declararea și plata TVA la import, pentru bunurile cu valoare redusă (sub 150 euro), introdus în codul fiscal prin Ordonanța de Urgență nr. 59/2021. În temeiul acestuia, este permisă utilizarea sistematică a cotei standard de TVA (19%), pentru a facilita procesul de declarare la vamă de către C.N. Poșta Română, în calitate de reprezentant al destinatarilor. Cursurile de schimb valabile sunt cele din prima zi lucrătoare a lunii octombrie, aplicate de la data de 1 ianuarie a anului următor. Rotunjirea cuantumului TVA la import se face la leu, prin majorare, când fracţiunea este egală sau mai mare de 50 de bani, şi prin reducere, când fracţiunea este mai mică decât 50 de bani.

Potrivit Codului Fiscal al României, baza de impozitare TVA la import este constituită din valoarea în vamă a bunurilor, respectiv prețul plătit sau plătibil pentru bunurile importate, la care se adaugă, costul transportului și al asigurării. Conform reglementărilor vamale comunitare în vigoare, în cazul mărfurilor expediate prin poștă, taxele poștale achitate până la locul de destinație se includ în valoarea - în vamă a acestor mărfuri.

 

5. De ce trebuie achitată taxa de 12,00 lei, chiar dacă nu se achită (din nou) TVA?

R: Taxa de prezentare la vamă în cuantum de 12,00 lei, prevăzută în reglementările poștale internaționale (Convenția Uniunii Poștale Universale), este percepută de C.N. Poșta Română S.A. pentru prelucrarea vamală a trimiterilor poștale cu valoare redusă, inclusiv cele fără valoare comercială sau cu TVA achitată la sursă. Așa cum menționam și mai sus, declarația vamală electronică pentru orice bun comandat din afara Uniunii Europene este obligatorie.

 

6. Cum s-a pregătit Poșta Română pentru aceste schimbări? Ce înseamnă acele mesaje ITMATT?

R: Pentru alinierea la cerințele vamale și fiscale la nivel european,  Poșta Română, la fel ca și restul operatorilor poștali desemnați la nivel european, și-a dezvoltat o soluție automată de procesare a datelor electronice referitoare la trimiterile poștale; întârzierea în integrarea acesteia cu vama s-a datorat exclusiv nefinalizării la timp a aplicației system-to-system, a autorității vamale.

Începând cu data de 1 iulie 2021, asemenea tuturor operatorilor poștali europeni, C.N. Poșta Română S.A. procesează automatizat trimiterile poștale cu valoare redusă, la nivelul Biroului de Schimb Internațional București, pe baza informațiilor standard, electronice, primite în avans de la operatorii poștali externi (mesaje ITMATT). Acestea conțin toate informațiile necesare (date despre expeditor, destinatar, descrierea și valoarea bunurilor, codul HS, costul transportului și/ sau asigurării, moneda în care s-a efectuat plata, numărul IOSS – dacă e cazul, etc.) efectuării declarațiilor vamale cu set redus de date (DVSRD-H7), a analizei de risc vamale, în scopul securității și siguranței, precum și pentru stabilirea cuantumului TVA la import. Pentru aceasta, operatorii poștali au încheiat Acorduri Internaționale privind Schimbul Electronic de Date în Scopuri Vamale.

Recomandăm clienților care primesc trimiteri poștale din afara UE să verifice cu expeditorul (comerciantul online) ca acesta să completeze corespunzător documentația vamală electronică, pentru fiecare trimitere poștală în parte.

De asemenea, atragem atenția asupra faptului că trimiterile poștale care nu sunt însoțite de documentația vamală electronică (ITMATT) sau de formularele poștale în format fizic CN22/CN23, atașate la trimitere și completate corect și complet, vor fi returnate la expeditor.

 

7. Ce înseamnă trimiteri IOSS și cum sunt ele prelucrate?

R: Trimiterile poștale sosite la import, în regim IOSS, sunt acele trimiteri pentru care TVA a fost achitat la sursă, în momentul achiziționării produsului. Aceste trimiteri beneficiază de scutire de TVA, întrucât vânzătorul este responsabil de colectarea TVA de la consumatorii din UE. Conform procedurilor vamale, acestea trebuie declarate la vamă, în vederea punerii în libera circulație în sistemul informatic vamal, respectiv pe baza declarației vamale electronice cu set redus de date (DVSRD sau H7).

Numărul IOSS trebuie menționat în declarația vamală și verificat automat în sistemul informatic. În situația în care numărul IOSS este valid, se consideră că TVA a fost plătită la momentul efectuării comenzii, iar la data punerii în liberă circulație se aplică scutirea de TVA. În cazul în care numărul IOSS nu este valid sau nu este furnizat, scutirea de TVA nu poate fi acordată și, în consecință, TVA va fi percepută la import.

Trimiterile poștale sosite la import în regim IOSS sunt identificate de Poșta Română exclusiv după nr. IOSS prezent în mesajele standard electronice (ITMATT), la câmpul "Sender - Id reference". În absența informației electronice referitoare la nr. IOSS transmisă de operatorul de origine, trimiterile respective sunt procesate ca trimiteri purtătoare de TVA. Acesta este modul de lucru agreat la nivel internațional între operatorii poștali desemnați, ținând cont de necesitatea asigurării securității informațiilor legate de IOSS și  prevenirea tentativelor de fraudă.

Mesajele standard, electronice, prevăzute în legislația internațională sunt singurul canal securizat pentru transmiterea între operatorii poștali a informațiilor referitoare la tranzacțiile efectuate în regim IOSS de către vânzătorii online, respectiv comunicarea numărului IOSS (strict confidențial). Orice altă modalitate de comunicare a acestui număr IOSS (ex. e-mail, pe buletinul de expediție (pe trimitere) cu scopuri vamale, nu este recunoscută din punct de vedere poștal la nivel internațional, nerespectând condițiile de confidențialitate a datelor și neputând fi integrată în mod legal, în fluxul operațional poștal.

În cazul în care vi s-a solicitat de către Poșta Română să plătiți TVA la import, iar dvs. așteptați o trimitere poștală fără TVA (tip IOSS), care nu a ajuns la subunitatea vamală cu asistența vamală, în vederea efectuării formalităților vamale la import, vă rugăm să contactați vânzătorul online pentru clarificări. Posibile cauze:

 • Vânzătorul online sau operatorul poștal de origine nu a inclus TVA în prețul de vânzare;
 • Vânzătorul online sau operatorul de origine nu a transmis către Poșta Română numărul IOSS în mesajele standard, electronice, tip ITMATT, respectiv nu a declarat tranzacția în regim IOSS.

În aceste situații vă puteți adresa vânzătorului online pentru recuperarea TVA. Documentele solicitate pentru rambursare sunt următoarele:

- Copie a facturii eliberată de Poșta Română, pentru sumele achitate la ridicarea trimiterii (cu nr. de tracking și cuantumul TVA achitat).
- Copie a AWB-lui de trimitere.

                  

8. De ce sunt, în continuare, întârzieri la prelucrarea trimiterilor poștale?

R: Pot apărea întârzieri în efectuarea formalităților vamale la import, în cazul trimiterilor poștale cu valoare redusă, cauzate de faptul că expeditorii (comercianții online) nu furnizează poștelor de destinație documentația electronică corespunzatoare pentru declararea la vamă a trimiterilor poștale (informații electronice lipsă sau incomplete). Poșta Română trebuie să se conformeze cerințelor vamale în vigoare, privind efectuarea analizei de risc la intrare și declararea la vamă.

Recomandăm clienților să se asigure că bunurile expediate nu sunt considerate interzise/restricționate la importul în România. În cazul acestor bunuri, este posibil ca autoritatea vamală să solicite informații/documente suplimentare și depunerea unei declarații vamale electronice cu set complet de date (H1) în sistemul informatic vamal RCDPS sau să dispună reținerea bunurilor în vederea confiscării.

Conform reglementărilor vamale la nivel național, persoanele fizice pot introduce în țară bunuri fără caracter comercial în limitele și în condițiile prevăzute de lege. Calificarea produselor ca fiind pentru uz personal sau obiectul unei operațiuni economice se realizează de către autoritatea vamală, la momentul efectuării operațiunilor de vămuire, pe baza valorilor, cantităţilor acestora și a frecvenței coletelor primite de către destinatari.

Totodată, este interzisă introducerea în România a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală (mărfuri contrafăcute sau mărfuri pirat), și care, prin cantitatea ori natura lor sugerează că sunt introduse în scop comercial. Totodată, este interzis importul anumitor categorii de bunuri sau materiale al căror transport prin poștă este interzis sau restricționat, precum armele de foc reale sau imitație și părți ale acestora, explozivi şi muniție, rămășițe umane, materiale pornografice, animalele vii, droguri sau materialele inflamabile/toxice etc.

Tentativa de import pe cale poștală a acestor bunuri se soldează cu reținerea trimiterii poștale de către organele vamale și poate atrage răspunderea penală, fiind sancționată potrivit legii. Lista completă cu obiectele interzise sau admise condiționat la importul în România, se regăsește pe site-ul C.N Poșta Română www.posta-romana.ro.

 

9. De ce, în cazul unor trimiteri, trebuie achitată taxa de 22 de lei și nu cea de 12,00 lei?

R: Trimiterile poștale cu valoare redusă selectate de autoritatea vamală, la analiza de risc presupun formalități vamale suplimentare (avizare destinatar, solicitare documentație vamală suplimentară) și implicit costuri suplimentare ale operațiunii, întrucât astfel de situații nu presupun prelucrare automatizată a datelor, ci prelucrare manuală, bucată cu bucată. În aceste situații se va aplica tariful de comisionariat vamal, în cuantum de 22 lei/trimitere.

 

10. Pot achita TVA și alte taxe cu cardul bancar, la oficiul poștal?

Plata taxelor de import şi a altor taxe (TVA) se poate efectua în principal, în numerar, dar și cu card bancar la oficiile poștale cu asistență vamală, în care au fost deja instalate terminale POS (ale autorității vamale), cu eliberarea chitanței vamale.

 

11.  Pot sa declar eu insumi bunurile cu valoare redusa primite prin trimiterile postale sau sa numesc un alt reprezentant decat Posta Romana in fata autoritatilor vamale?

Da. In cazul in care nu doriti ca Posta Romana sa efectueze declaratia vamala cu set redus de date DVSRD-H7 in cazul trimiterii postale sosita pe numele Dumneavoastra, puteti sa declarati bunurile in persoana la autoritatea vamala sau sa numiti un alt reprezentant vamal decat Posta Romana.

Informatii suplimentare privind DVSRD-H7 precum si lista reprezentantilor acreditati sa functioneze in calitate de comisionari vamali pe langa birourile vamale din toata tara se regasesc pe site-ul D.G.V.-A.N.A.F. www.customs.ro

In cazul in care nu doriti ca Posta Romana sa efectueze declararea trimiterilor postale cu valoare redusa care urmeaza sa soseasca pe numele Dvs., va rugam sa efectuati o solicitare scrisa la adresa de e-mail: declaranti.vamali@ropost.ro, cu urmatorul continut:

 • Nume si prenume destinatar
 • Adresa destinatar inscrisa pe trimitere
 • Precizez ca nu doresc sa fiu reprezentat de Posta Romana pentru efectuarea declaratiei vamale cu set redus de date DVSRD-H7 pentru punerea in libera circulatie a trimiterilor postale cu valoare redusa

Dupa inregistrarea solicitarii, toate trimiterile postale care vor sosi in viitor pe numele Dvs. vor fi indrumate catre subunitatea postala cu asistenta vamala unde va revine sarcina sa declarati bunurile in sistemul informatic vamal, in persoana sau printr-un reprezentant vamal, altul decat Posta Romana.

Serviciul Track&Trace vă oferă posibilitatea de urmărire (doar pe teritoriul României) a expedierilor trimise prin intermediul Poştei Române în orice moment, exclusiv pentru serviciile enumerate mai jos.

Pentru a afla statusul unei trimiteri, trebuie să intri aici şi să introduci în caseta de căutare codul de identificare al trimiterii, format din 13 caractere dintre care primele două şi ultimele două sunt litere. Acest cod de identificare se introduce fără spaţii.

Operatorii poştali naţionali care pun la dispoziţia clienţilor sistemul Track&Trace oferă informaţii doar pentru ţara de expediţie si ţara de destinaţie (www.upu.int – The UPU - Member countries), pe baza numărului de prezentare - ex: colet extern - CO006150666RO sau EMS - EM001220590RO.

Sistemul de urmărire a trimiterilor poştale funcţioneaza în prezent pentru următoarele servicii:

Interne

Corespondenţă cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Corespondenţă cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Imprimate cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Imprimate cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Colete poştale cu serviciul suplimentar Valoare Declarată*

Colete poştale cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată*

Coletărie anunţată

Prioripost

Prioripost cu valoare declarată fixă

Internaţionale

Corespondenţă cu serviciile suplimentare Recomandat şi Valoare Declarată

Corespondenţă cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Corespondenţă cu ramburs

Imprimate cu serviciile suplimentare Recomandat şi Valoare Declarată

Imprimate cu confirmare de primire cu serviciul suplimentare Valoare Declarată

Sac M cu serviciul suplimentar Recomandat

Colete poştale

Colete poştale cu ramburs

Colete poştale cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Ems


*numai pe bază de contract şi cu condiţia ca la prezentarea trimiterilor acestea să fie însoţite de buletine de expediţie cu cod de bare pretipărit şi în baza unui borderou electronic.

Condiţii de formă, dimensiuni şi greutate:

format standard (plic sau carte poştală/carton adresat, de forma dreptunghiulară, dintr-o singură bucată a carui lungime este cel puţin egală cu lăţimea multiplicată cu 1.41): 

 • dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

 • dimensiuni maxime: 165 x 235 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

 • greutate maximă: 20 g;

 • grosime maxim: 5 mm.

 • format “plicuri plate” (plicuri dreptunghiulare, cărţi poştale dreptunghiulare sau cărţi poştale cu formă neregulată): 

  • dimensiuni maxime: 305 x 381 mm;

  • greutate maximă: 500 g;

  • grosime maximă: 20 mm.

 • format “pachete” (orice trimitere sub formă de rulou sau paralelipiped care depăseşte oricare dintre dimensiunile prevăzute la categoria standard şi la categoria plicuri plate):

1) pachete paralelipipedice:

- dimensiuni minime: să aibă o faţă ale cărei dimensiuni să nu fie inferioare dimensiunii 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

- dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

- greutatea maximă: 2 kg.

2) rulouri:

- dimensiuni minime: lungimea plus de două ori diametrul: 170 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să fie inferioară la 100 mm;
- dimensiuni maxime: lungimea plus de două ori diametrul: 1040 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare sa depăşească 900 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
- greutate maximă: 2 kg.

- See more at: https://www.posta-romana.ro/ajutor.html#sthash.EcfeLBKD.dpuf

Trimiterile de corespondenţă şi pachete mici se încadrează în următoarele condiţii de formă, dimensiuni şi greutate:

 

a) format standard (plic sau carte poştală, de formă dreptunghiulară, dintr-o singură bucată a cărui lungime este cel puţin egală cu lăţimea multiplicată √2 valoare aproximativă 1.4):

 • dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • dimensiuni maxime: 165 x 245 mm, cu o toleranţă de 2 mm,
 • greutate maximă: 100 g (inclusiv);
 • grosime maximă: 5 mm.

b) format “plicuri plate” (plicuri dreptunghiulare, cărţi poştale dreptunghiulare sau cărţi poştale cu formă neregulată):

 • dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • dimensiuni maxime: 305 x 381 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • greutate maximă: 500 g (inclusiv);
 • grosime maximă: 20 mm.

c) format “pachete” (orice trimitere sub formă de rulou sau paralelipiped care depăşeşte oricare dintre dimensiunile prevăzute la categoria standard şi la categoria plicuri plate):

1) pachete paralelipipedice:

 • dimensiuni minime: să aibă o faţă ale cărei dimensiuni să nu fie inferioare dimensiunii 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • greutatea maximă: 2 kg (inclusiv).

2) rulouri:

 • dimensiuni minime: lungimea plus de două ori diametrul: 170 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să fie inferioară la 100 mm;
 • dimensiuni maxime: lungimea plus de două ori diametrul: 1040 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 900 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
 • greutate maximă: 2 kg (inclusiv).

Posta Romana a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS. In prezent, peste 700 de oficii poştale din toată tara ofera clientilor posibilitatea sa efectueze plati cu cardul bancar. 

 

Cutii poştale: numai corespondenţa internă care face obiectul serviciului Standard, ale cărui volum şi dimensiuni permit introducerea lor în cutia poştală şi care sunt francate prin aplicarea de timbre poştale.

Orice subunitate poştală care are prevăzut program de lucru cu publicul (oficiu poştal, ghişeu exterior poştal, agenţie poştală, circumscripţie rurală).

Specializate: 

Cutii poştale: numai corespondenţa internă care face obiectul serviciului Standard, al căror volum şi dimensiuni permit introducerea lor în cutia poştală şi care sunt francate prin aplicarea de timbre poştale.

Orice subunitate poştală: care are prevăzut program de lucru cu publicul (oficiu poştal, ghişeu exterior poştal, agenţie poştală, circumscripţie rurală).

Specializate: 

- See more at: https://www.posta-romana.ro/ajutor.html#sthash.oftcqVHC.dpuf

1. Să fie confecţionate astfel încât să nu poată fi spoliate fără ca ambalajul sau sigiliile să fie afectate.

2. Să fie sigilate corect, pe clapeta de închidere a plicului, sau în cruce, pe toate feţele, în cazul plicurilor, cutiilor sau rulourilor, fără a obtura spaţiile necesare aplicării de înscrisuri sau etichete, astfel:

 • cu o bandă adezivă fină, individualizată, care să poarte o amprentă sau o marcă uniformă specială a expeditorului său;

 • cu o bandă adezivă transparentă (scotch) aplicată peste locul unde înainte expeditorul a semnat din maxim 8 în 8 cm.

3. Să fie sigilate cu sigilii din ceară, tuş sau alte mijloace cu amprentă sau un însemn al expeditorului, în acest caz, distanţa între sigilii netrebuind să depăşească 4 cm în cazul plicurilor, respectiv 8 cm în cazul cutiilor sau rulourilor.

4. Să fie sigilate astfel încât sigiliile din ceară, tuş sau plumb să fie imprimate clar şi în întregime.

5. Dacă trimiterea este sigilată conform prevederilor de la pct. 2 şi este legată cu o sfoară în cruce, nu este necesar să se sigileze şi sfoara însăşi.

6. Trimiterile care se prezintă sub formă de cutii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii suplimentare:

 • cutiile trebuie să fie confecţionate din lemn, metal sau material plastic suficient de rezistent;

 • pereţii cutiilor din lemn trebuie să aibă o grosime minimă de 8 mm;

 • feţele inferioare şi superioare trebuie să fie acoperite cu hârtie albă pentru a se putea înscrie adresele expeditorului şi destinatarului, valorea declarată şi a se aplica etichetele corespunzătoare serviciilor suplimentare;

 • aceste cutii trebuie să fie sigilate pe cele 4 feţe laterale aşa cum s-a menţionat la pct. 2 - 4;

 • în situaţia în care cutiile sunt prevazute cu închizători speciale, sigilarea se face numai pe dispozitivul prevăzut în acest scop;

 • dacă este necesar, pentru a asigura inviolabilitatea, cutiile trebuie să fie legate în cruce cu o sfoară sau bandă rezistentă, fără noduri; cele doua capete ale sforii trebuie să fie unite sub un sigiliu din ceară sau plumb care să poarte amprentă sau marca specială uniformă a expeditorului.

7. Trimiterile sub formă de casete se sigilează la locul prevăzut în acest scop pe capacele lor; în cazul casetelor metalice cu sistem special de închidere, se introduce sfoara prin închizător, se face nod dublu şi se leagă eticheta - adresa, iar capetele sforii se sigilează cu ceară sau plumb care să poarte amprentă sau marca specială uniforma a expeditorului.

8. În cazul în care trimiterea poştală este prezentată sub formă de ladă metalică, valiza, container, sac şi este prevazută cu sistem special de închidere, sigilarea se face numai pe dispozitivul prevăzut în acest scop, iar dacă este prevazută cu sistem special de închidere şi sigilare, trimiterile se sigilează cu un singur sigiliu de ceară sau plumb, aplicat la capetele sforii.

În circuitul intern, trimiterile ambalate în cutii de carton sunt sigilate cu bandă adezivă individualizată sau transparentă aplicată pe clapa de închidere a cutiei de jur împrejur, precum şi cruciş, pe trimitere. Peste banda adezivă, trimiterea se leagă cu sfoară strâns sau bandă de plastic sau metal, cruciş sau în reţea, în funcţie de volum, conţinut şi greutate.

Pentru a afla toate informaţiile despre comisionariatul vamal accesează acest link (pagină in curs de actualizare).

 • În cazul adresării trimiterilor poştale internaţionale, se înscriu următoarele:

  • calitatea persoanei, respectiv Expeditor/Destinatar, într-o limbă de circulaţie internaţională (Ex.“Sender/ Expediteur” sau “Addressee/Destinataire”);

  • Destinatar/Expeditor - numele şi prenumele, în cazul persoanelor fizice, sau denumirea în clar, în cazul persoanei juridice;

  • denumirea arterei (cale, alee etc.), numărul de imobil, numărul de bloc, scara, etajul, apartamentul;

  • codul poştal şi localitatea;

  • ţara de destinaţie.

 

 • Trimiterile poştale monitorizate electronic şi trimiterile poştale pentru care se acordă tarife preferenţiale pentru sortarea pe cod poştal se acceptă la prezentare numai dacă au înscris codul poştal.

 

 • Dacă în ţara de destinaţie se folosesc alte caractere şi cifre, se recomandă redactarea adresei şi în caracterele respective.

 

 • Pentru identificarea destinatarilor, persoane fizice, ai trimiterilor poştale interne, care nu sunt adresate acestuia la domiciliul stabil, la redactarea adresei acestora, se menţionează:

  • în cazul trimiterilor poştale adresate la locul de muncă al destinatarului: după înscrierea numelului şi prenumelui destinatarului este necesară înscrierea exactă a departamenului/secţiei şi funcţiei destinatarului, urmată de denumirea şi adresa poştală a instituţiei la care acesta lucrează;

  • în cazul trimiterilor poştale adresate unui destinatar internat în spital sau aflat într-un loc de detenţie: după înscrierea numelui şi prenumelui acestuia, se înscriu orice elemente care pot permite identificarea destinatarului, respectiv pavilion/secţie/salon (în cazul spitalizării), data naşterii şi prenumele părinţilor (în cazul detenţiei);

  • în cazul unui domiciliu temporar la altă persoană fizică: numele destinatarului şi numele, prenumele şi adresa persoanei la care locuieşte (ex. Gheorghe Nicolae la Petrescu Ilie, urmat de adresa acestuia din urmă);

  • În cazul în care trimiterea poştală este adresată la o altă adresă decât cea reprezentând domiciliul stabil al destinatarului (în special, în situaţia în care destinatarul are în proprietate mai multe imobile/reşedinţe, iar expedierea se face la o alta decât cea a domiciliul stabil), se înscriu numele şi prenumele destinatarului şi adresa poştală unde se doreşte livrarea trimiterii poştale. Valabil pentru trimiterile cu o greutate de până la 2 kg;

  • în cazul trimiterilor adresate “Post-Restant”: înscrierea numelui şi prenumelui destinatarului se face conform datelor înscrise în actul său de legitimare, iar în adresă se va menţiona punctul de contact de la care trimiterea în cauză trebuie ridicată, codul poştal şi judeţul acestuia;

  • în cazul trimiterilor adresate la “Căsuţă Poştală” se vor înscrie: numele şi prenumele destinatarului, punctul de contact la care este închiriată căsuţa poştală, numărul căsuţei poştale, codul poştal şi judeţul acestuia; (pentru trimiterile adresate la căsuţa poştală nenominalizată, înscrierea numelui şi prenumelui destinatarului nu este necesară);

  • în cazul trimiterilor adresate unor destinatari aflaţi în unităţi militare, numele şi prenumele destinatarului vor fi precedate de grad şi urmate de numărul unităţii militare, punctul de contact, codul poştal şi judeţul de destinaţie al acestuia.

 

 • Nu se admit la prezentare trimiteri poştale cu valoare declarată (conţinut asigurat) adresate destinatarilor în ale căror adrese numele sau denumirile sunt înscrise cu iniţiale.

Moneda în care se exprimă limitele maxime ale valorii declarate pentru toate trimiterile poştale internaţionale este DTS (fr. Droit Tirage Spéciaux) sau SDR (eng. Special Drawing Rights).

Această monedă a fost creată de FMI în 1969 pentru a completa rezervele financiare existente în ţările membre.

din categoria corespondenţă internaţională, imprimate (cărţi, ziare, reviste, saci M, cecograme) internaţionale, colete internaţionale simple, cu AR sau cu valoare declarată.

Întrucât valoarea de schimb a acestei monede fluctuează, limitele maxime ale valorii declarate care se regăsesc în tabelele privind trimiterile internaţionale sunt orientative şi calculate la un curs mediu de 1 DTS = 6,03 LEI.

Acest curs mediu (1DTS = 6,03 lei) stă la baza calculatorului de tarife, secţiunea Internaţional. Tariful afişat în această secţiune pentru serviciul suplimentar  valoare declarată este pur orientativ.

Pentru a afla cursul zilnic, te rugăm să consulţi site-ul Curs Valutar BNR, cu precizarea că actualizarea informaţiilor se face după ora 13.

 

Informaţii complete despre oficiile poştale cu activitate de asistenţă vamală (adresă, program de funcţionare şi persoană de contact) găseşti în tabelul următor:

Poşta Română: subunităţi poştale cu asistenţă vamală.

Te rugăm să contactezi oficiul ales înainte de a merge să îţi ridici trimiterea, pentru a te asigura că ai îndeplinit toate formalităţile şi ai toate documentele necesare ca să intri în posesia trimiterii poştale pe care o aştepţi.
 

 

Poţi trimite bani în altă ţară folosind unul dintre serviciile de transfer de bani de mai jos, şi ale cărui caracteristici se potrivesc cel mai bine nevoilor tale.

 

 • trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact (fără crăpături, rupturi) care să corespundă greutaţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului şi să fie în forme uşor de mănuit;

 • ambalajul şi închiderea trimiterii poştale trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel încât acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau prin manipulări succesive şi să se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără ca o acţiune de spoliere să fie vizibilă;

 • agrafele metalice care servesc la închiderea trimiterilor nu trebuie să fie tăioase şi nici să împiedice executarea serviciului poştal;

 • este interzis să se aplice pe trimiterile poştale alte etichete decât cele care se raportează la serviciile poştale sau să se aplice pe acestea timbre poştale şi etichete reutilizate;

 • trimiterile poştale trebuie să prezinte, pe ambalaj sau anvelopă, spaţii suficiente pentru înscrierea indicaţiilor de serviciu şi aplicarea etichetelor.

Pentru Scrisori:

 • Cutii poştale: numai corespondenţa internă care face obiectul serviciului Standard, al căror volum şi dimensiuni permit introducerea lor în cutia poştală şi care sunt francate prin aplicarea de timbre poştale.

 • Orice subunitate poştală: care are prevăzut program de lucru cu publicul (oficiu poştal, ghişeu exterior poştal, agenţie poştală, circumscripţie rurală).

 

Pentru Colete:

 • Orice subunitate poştală: care are prevăzut program de lucru cu publicul (oficiu poştal, ghişeu exterior poştal, agenţie poştală, circumscripţie rurală).

 

Pentru Prioripost (curierat rapid):

 • Specializate: Subunităţile poştale incluse în reţeaua PRIORIPOST.

 • Pot fi preluate de la sediul/domiciliul expeditorului (în urma apelului telefonic sau pe bază de contract) în localităţile reşedinţă de judeţ.

Noul site al Poştei Române îţi prezintă, în primul rând, informaţii comerciale despre produsele şi serviciile oferite. Acum, aceste informaţii sunt prezentate în funcţie de cel care le foloseşte: expeditor sau destinatar. De asemenea, serviciile dedicate persoanelor juridice se regăsesc într-o secţiune separată. Află mai multe din acest Ghid de utilizare.

DESPĂGUBIRILE

Pentru a vă proteja trimiterile de valoare, trebuie să plătiţi costuri suplimentare, care să acopere asigurarea lor.

Pentru trimiterile înregistrate (inclusiv cele asigurate), pierdute sau deteriorate, sunteţi îndreptăţit să cereţi despăgubiri. 

Despăgubirile vor fi suportate de către Poşta Română în conformitate cu prevederile legale în vigoare –
O.U.G. nr. 13/2013, aşa cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Ordonanta nr. 27/2019.

Cererea de despăgubire poate fi depusă la orice oficiu poştal împreună cu dovada depunerii (tichetul sau chitanţa) trimiterii poştale ce constituie obiectul reclamaţiei prealabile.

Dacă nu sunteţi mulţumiţi de răspuns, puteţi apela la Directorul Regiunii Poştale de care aparţineţi sau la sediul central al Poştei Române - B-dul Dacia nr. 140, sector 2, cod poştal 020065, Bucureşti.

După primirea răspunsului, în cazul în care sunteţi nemulţumiţi de răspuns sau după expirarea termenului în care trebuia să primiţi răspunsul, aveţi posibilitatea să vă adresaţi instanţelor de judecată române.

Pentru a face o reclamaţie internă sau internaţională, te rugăm să cauţi în partea de jos a formularului InfoPost cele două linkuri (Reclamaţii interne şi Reclamaţii externe), să le completezi şi să le trimiţi. Cele două linkuri pentru reclamaţii interne şi externe se regăsesc atât pe pagina principală a site-ului, cât şi pe paginile de servicii.

Poţi accesa mai rapid formularele dând click pe unul dintre linkurile de mai jos:

- Formular reclamaţii interne

- Formular reclamaţii externe

 • TIMBRUL POŞTAL reprezintă modalitatea clasică de taxare a unui obiect de corespondenţă.

 

 • SISTEMUL “TP” (taxe plătite) 

  • reprezintă un mod de lucru şi de taxare specific serviciului de corespondenţă poştală, precum şi serviciilor de publicitate prin poştă şi se adresează, prin facilităţile oferite, în principal clienţilor care prezintă un volum semnificativ de trimiteri la o expediţie;

  • trimiterile circulă netimbrate, urmând ca pe faţa fiecărui exemplar, banderolă sau ambalaj să fie tipărit simbolul "TP", numărul aprobării Poştei Române şi termenul de valabilitate al acesteia;

  • taxele aferente se încasează global pentru întreaga expediţie;

  • expedierile sunt condiţionate de un volum minim de trimiteri.

  • expedierile sunt condiţionate de un volum minim de 500 trimiteri pentru fiecare categorie în parte, excepţie fac actele de procedură pentru care nu există limită de volum

  • Formular TP - editabil

  • Ghid de completare a formularului TP

 

Lista subunităţilor poştale de prezentare a trimiterilor în sistem TP

 

 • SISTEMUL CONT-AVANS 

  • reprezintă o modalitate de plată care presupune depunerea anticipată de către client, în contul Poştei Române, Direcţia Regională de Poştă/Oficiului Judeţean de Poştă de care aparţine oficiul de prezentare, a unei sume egale cu cel puţin valoarea medie lunară a taxelor pentru serviciile utilizate;

  • pe măsura utilizării serviciilor poştale cont-avans se debitează, urmând a fi alimentat periodic.

 

 • CUPOANE RĂSPUNS INTERNAŢIONAL pot fi utilizate pe termen nelimitat, pe teritoriul oricărei ţări membre a Uniunii Poştale Universale, ca modalitate de procurare a timbrelor aferente francării unei trimiteri de corespondenţă standard prioritară.


Preţul de comercializare a cupoanelor răspuns internaţional este de 8.60 lei/bucată (scutit de TVA).

Destinatarul banilor trebuie să cunoască numele şi prenumele expeditorului, suma de plată, ţara de expediţie şi obligatoriu numărul de control al transferului (MTCN).

Suma maximă care se poate achita printr-un transfer Western Union este de 5.000 USD (sau echivalentul în Euro/lei).

Serviciul de achitare a transferului Western Union la domiciliu se face în următoarele condiţii:

 -   expeditorul solicită acest serviciu la prezentarea transferului, contra unei  taxe suplimentare;

-    serviciul se execută prin 41 de subunităti poştale reşedinţă de judeţ abilitate pentru executarea acestuia;

-    destinatarul transferului este contactat de către salariatul poştal în vederea stabilirii valutei în care doreşte să încaseze transferul şi a orei de achitare.

Poşta Română este singurul agent Wester Union care oferă serviciul de achitare la domiciliul destinatarului pentru transferurile Western Union. Deci, dacă vrei să trimiţi bani din străinătate direct acasă la destinatar, o poţi face numai folosind serviciul Western Union prin Poşta Română.

Codul poştal trebuie completat pentru toate trimiterile poştale monitorizate electronic şi pentru toate trimiterile poştale pentru care se acordă tarife preferenţiale pentru sortarea pe cod poştal.  În aceste cazuri admiterea la prezentare se face numai cu condiţia completării codului poştale pe fiecare trimitere.

Serviciille poştale care permit monitorizarea electronică a trimiterilor poştale sunt:

Prioripost (curierat rapid)

Corespondenţă cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Corespondenţă cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Coletărie anunţată

Imprimate cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Imprimat cu confirmare de primire cu serviciul suplimentar Valoare Declarată

Pentru toate aceste servicii poştale este obligatorie completarea codului poştal.

DEPUNERI Reclamații

Pentru trimiteri poștale interne întârziate, neajunse,deteriorate sau alte disfuncționalități.

Pentru trimiteri poștale internaționale întârziate, neajunse, deteriorate sau alte disfuncționalități

Completați formularul de reclamații numai în cazul în care constatați întârzieri sau disfuncționalități în efectuarea serviciilor poștale sau întâmpinați alte probleme în cadrul acestora.

SOLICITĂRI INFORMAȚII

Contact
Atenție! prin telefon nu se accepta reclamații.

021 9393

Disponibil zilnic între orele
L - V: 0800 - 2000
     S: 0900 - 1300

Apelurile telefonice se taxează cu tarif normal.

Suport Clienți

Puneți o întrebare punctuală legată de ceea ce vă interesează și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Atenție! Prin formularul de Suport Clienți nu se acceptă reclamații.
În cazul în care doriți să transmiteți o reclamație, folosiți formularele de Reclamații Interne și Reclamații Externe.

Essential SSL