Alte Servicii > Achitarea dobânzilor cuvenite investitorilor - Emisiunea 0001

+ -

 

Achitarea dobânzilor cuvenite investitorilor în cadrul Programului Tezaur - emisiunea 0001, dobânda an 1, scadența 9 iulie 2019

În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2311/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., cu modificarile și completările ulterioare, în ceea ce privește condițiile de achitare, vă comunicăm următoarele:

 1. Plata dobânzii se efectuează la sediul subunităților poștale începând cu data plății dobânzii anuale, respectiv data de 9 iulie 2019, în termen de 30 zile lucrătoare, în următoarele condiții:

 • în ziua prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul urban sau la sediul subunității poștale din mediul rural unde a subscris;
 • a doua zi lucratoare de la data prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul urban în cazul în care acesta a subscris printr-o subunitate poștală din mediul rural;
 • a doua zi lucrătoare de la data prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul rural, în cazul în care acesta nu a subscris prin acea subunitate poștală;
 • a doua zi lucrătoare de la data prezentării împuternicitului la sediul subunității poștale din rețeaua CNPR.

După expirarea termenului de 30 zile lucrătoare, plata dobânzii și a valorii nominale se asigură în continuare la sediul subunităților poștale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării investitorului, respectiv împuternicitului la sediul subunității poștale.

 1. Plata dobânzii la domiciliul investitorului sau la adresa sa de corespondență, se efectuează la nivelul subunităților poștale, începând cu a treia zi lucrătoare de la data plății dobânzii, în speță data de 12 iulie 2019, asigurându-se o încercare de achitare, o avizare după 2 zile lucrătoare și păstrarea la dispozitia investitorului a mandatului poștal timp de 10 zile calendaristice de la încercarea de achitare. După aceasta perioada, plata dobânzii și a valorii nominale se asigură la sediul subunităților poștale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării investitorului, fără restituirea contravalorii tarifului de mandat poștal.

 2. Plata dobanzii prin mandat poștal cu achitare în cont bancar se efectuează în a treia zi lucrătoare de la data plății dobânzii, respectiv în data de 12 iulie 2019

Plata dobânzii se efectuează conform opțiunii prealabile a investitorului, cum este menționată în formularul de subscriere.

  DEPUNERI Reclamații

  Pentru trimiteri poștale interne întârziate, neajunse,deteriorate sau alte disfuncționalități.

  Pentru trimiteri poștale internaționale întârziate, neajunse, deteriorate sau alte disfuncționalități

  Completați formularul de reclamații numai în cazul în care constatați întârzieri sau disfuncționalități în efectuarea serviciilor poștale sau întâmpinați alte probleme în cadrul acestora.

  SOLICITĂRI INFORMAȚII

  Contact
  Atenție! prin telefon nu se accepta reclamații.

  021 9393

  Disponibil zilnic între orele
  L - V: 0800 - 2000
       S: 0900 - 1300

  Apelurile telefonice se taxează cu tarif normal.

  Suport Clienți

  Puneți o întrebare punctuală legată de ceea ce vă interesează și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

  Atenție! Prin formularul de Suport Clienți nu se acceptă reclamații.
  În cazul în care doriți să transmiteți o reclamație, folosiți formularele de Reclamații Interne și Reclamații Externe.

  Essential SSL