Informatii publice > Raportare guvernanta corporativa

 

În această secţiune pot fi consultate informaţiile obligatorii pe care C.N. Poşta Română S.A. trebuie să le facă publice în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cap. V, Art. 51. "Transparenta. Obligatii de raportare".

Lista membrilor Consiliului de Administraţie

Presedinte C.A. : Adrian-Daniel Găvruţa - CV

Membru C.A. : Mircea Stoian - CV

Membru C.A. :  Mădalin Mihai Bondalic - CV

Membru C.A. : Daniel Cateliu - CV

Membru C.A. : Alexandru Domşa - CV

Membru C.A. : Mădălina Nădrag - CV

Membru C.A. : Iulian Vasile Popescu - CV

 


     1. Anunţul privind selecţia membrilor C.A şi a directorilor

     2. Lista directorilor, pe întreaga durată a mandatului acestora

     3. Politica si criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor

     4. Hotararile A.G.A., in termen de 48 de ore de la data adunarii

     5. Situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare

     6. Raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului

     7. Raportul de audit anual

     8. Rapoartele C.A.

     9. Raportul anual al C.A. privind activitatea întreprinderii publice

     10. Regulament intern al CNPR 

     11. Codul privind conduita etică al Consiliului de Administraţie CNPR

Politica de confidentialitate
buton-consultare-publica
Essential SSL