Informatii publice > Raportare guvernanta corporativa

 

În această secţiune pot fi consultate informaţiile obligatorii pe care C.N. Poşta Română S.A. trebuie să le facă publice în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cap. V, Art. 51. "Transparenta. Obligatii de raportare".

LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Președinte C.A. : Constantin Saragea
Membru C.A. : Petre - Florin Manole - CV
Membru C.A. : Oana Diana Crețu - CV
Membru C.A. : Alexandru Cristian Rada
Membru C.A. : Mădălina Nădrag - CV
Membru C.A. : Mădălin Bondalici - CV
Membru C.A. : Istvan Zahoranszki - CV


     1. Anunţul privind selecţia membrilor C.A şi a directorilor

     2. Lista directorilor, pe întreaga durată a mandatului acestora

     3. Politica si criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor

     4. Hotararile A.G.A., in termen de 48 de ore de la data adunarii

     5. Situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare

     6. Raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului

     7. Raportul de audit anual

     8. Rapoartele C.A.

     9. Raportul anual al C.A. privind activitatea întreprinderii publice

     10. Regulament intern al CNPR 

     11. Codul privind conduita etică al Consiliului de Administraţie CNPR

     12. Regulamentul de Ordine si Funcţionare

     13. Contractul Colectiv de Muncă (CCM): 2020-2022

 

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL