Informatii publice > Raportare guvernanta corporativa

 

În această secţiune pot fi consultate informaţiile obligatorii pe care C.N. Poşta Română S.A. trebuie să le facă publice în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cap. V, Art. 51. "Transparenta. Obligatii de raportare".

LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Președinte C.A : Daniel Cateliu - CV
Membru C.A. : Ioan Dragoș Moraru - CV
Membru C.A. : Alina Prahoveanu - CV
Membru C.A. : Mădălin Mihai Bondalici - CV
Membru C.A. : Florin Zaharia - CV
Membru C.A. : Mihaiela Frăsineanu - CV


 


     1. Anunţul privind selecţia membrilor C.A şi a directorilor

1.1. Anunțul privind selecția membrilor C.A. (publicat în data de 04.05.2023 ora 11:20) 

1.1.1. Cerere de înscriere

1.1.2. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosarul de candidatură

1.1.3. Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură

1.1.4. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal

1.1.5. Declarația de interese

1.2. Scrisoare de așteptări
      

     2. Lista directorilor, pe întreaga durată a mandatului acestora

     3. Politica si criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor

     4. Hotararile A.G.A., in termen de 48 de ore de la data adunarii

     5. Situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare

     6. Raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului

     7. Raportul de audit anual

     8. Rapoartele C.A.

     9. Raportul anual al C.A. privind activitatea întreprinderii publice

     10. Regulament intern al Companiei Naționale Poșta Română

     11. Codul privind conduita etică al Consiliului de Administraţie CNPR

11.1 Codul privind conduita etică al Consiliului de Administraţie CNPR (aprobat 10.09.2020)
11.2 Codul privind conduita etică al Consiliului de Administraţie CNPR (aprobat 22.09.2023) - ÎN VIGOARE

     12. Regulamentul de Ordine si Funcţionare:

     13. Contractul Colectiv de Muncă (CCM): 2022 - 2024

Essential SSL