Anunţuri şi Licitaţii publice > Proceduri atribuite

 

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2022-70.02  - Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 40.000.000 lei (patruzecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

​   Anunț de atribuire Lot 1 - căștigător Banca Transilvania SA

   Anunț de atribuire Lot 2 - câștigător BCR

 • Achiziția unui număr de 7000 de dispozitive smart de tip PDA , 7000 de abonamente de date mobile, 7000 imprimante mobile și a unui număr suplimentar de 1600 imprimante mobile (compatibile cu telefoanele rigidizate CAT S42H+ deja aflate în proprietatea Companiei, care vor fi folosite și în scopul acestui proiect), aplicație MDM pentru controlul de la distanță al dispozitivelor PDA.cod CPV: 30232110-8; 3225000-0; 7231800-7, "

            Ofertantul castigator este Vodafone Romania

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2021-70.01  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 60.000.000 lei (saizecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

          Ofertantul castigator pentru lotul 1 si lotul 2 este Banca Transilvania SA 

          Ofertantul castigator pentru lotul 3 este Banca Comerciala Română SA 

           

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2021-84.04  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 30.000.000 lei (treizecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

          Ofertantul castigator pentru lotul 1 si lotul 2 este Banca Comerciala Română SA 

 •   Abonament de servicii telecomunicatii, transmisii de date si coordonare GPS

            Ofertantul castigator este  SC Vodafone Romania SA

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2021-84.01/84.02/84.03  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 60.000.000 lei (saizecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

      Ofertantul castigator pentru lotul 3 servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linie de credit in valoare de 10.000.000 lei  (zecemilioanelei) pe o perioada de 12 luni - este  Banca Transilvania SA.

 
 • Procedura CNPR nr.RO427410-2020-81.03  -  "Servicii de creditare pe termen lung pentru realizarea unor investitii cuprinse in Planul multianual de investitii sub forma unui plafon de cca. 200.000.000 lei":

     Ofertantul castigator este Banca de Import Export a Romaniei EXIMBANK SA

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2020-81.03  - Servicii de creditare pentru activitatea curenta in valoare de 10.000.000 lei, sub forma de linie de credit pe o perioada de 12 luni

     Ofertantul castigator este Banca Comerciala Romana SA

 • Procedura C.N.P.R nr. RO427410-2020 - 171.01/11.01  - "Achizitia de servicii medicale profilactice de medicina muncii, prin care se asigura supravegherea unui numar maxim de 25.300 salariati - CPV85147000 si Achizitia de servicii medicale privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta circulatiei, pentru un numar maxim de 1000 salariati CPV:85148000, in conformitate cu regulamentul intern privind organizarea si desfasurarea achizitiilor de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in Anexa nr. 2 a Legii 99/2016" pe site-ul CNPR.

      Anunt de atribuire

 

​                      * erată privind eroarea materială la invitaţia la procedura de ofertare- transfer de bani la nivel international

                      * erratum on material error at invitation to the competitive tendering- international money transfer

*  Anunţ de atribuire a serviciilor de remitere a banilor la nivel internaţional

 Procedura CNPR nr.RO427410-2020-81.01  - Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 20.000.000 lei (douazecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni  

Ofertantul castigator este Banca Transilvania

Procedura CNPR nr.RO427410-2020-81.02  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 30.000.000 lei (treizecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

        Ofertantul castigator este Banca Comerciala Romana S.A

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2019-288.01 - Servicii de comunicatii linie(link) VPN principala, conectivitate Layer 2 pentru replicare si acces internet fix garantat” prin procedura de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare.

         Ofertantul castigator este NextGen Communication SRL

 • Procedura CNPR nr.RO427410-2019-64.05  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linie de credit de tip revolving in valoare de 30.000.000 lei (treizecimilioanelei) pe o perioada de 24 luni

      Oferta castigator este Banca Comerciala Romana S.A.

 • Procedura CNPR nr. RO 427410-2019-64.04 - Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linie de credit in valoare de 10.000.000 lei pe o perioada de 12 luni                                         
 
 •          Procedura CNPR nr.RO427410-2019-64.02÷ 64.04  -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 40.000.000 lei     (patruzecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni

       Ofertantul castigator pentru loturile 1, 2 si 3 este  OTP Bank Romania SA

 • Obiectul contractului: Servicii de transmisii de date si coordonate GPS cu terminal inclus pentru o perioada de 24 luni.
  Anunțul de atribuire


   
 • Obiect consultare de piaţă: Servicii de finantare a planului investitional al CN Posta Romana SA

         A se vedea anuntul nr.MC1005198 din 11.03.2019 publicat pe SICAP (noul SEAP), adresa:  http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, sectiunea Consultarea pietei.

 

 • Procedura  RO427410-2019-64.01 - Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 20.000.000 lei (douazecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni a fost atribuita de catre Banca Transilvania SA conform anuntului de atribuire
 • Procedura nr.  RO427410-2018-20.03 - Servicii de auditare a masuratorilor de flux real a fost atribuita conform anuntului de atribuire nr. CAN1008358/28.11.2018, publicat in SICAP.

                                      

 

 • Procedura 6/2018 - servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linie de credit in valoare de 10.000.000 lei (zecemilioane lei) pe o perioada de 12 luni a fost atribuită de către Banca de Export Import a Romaniei EximBank SA

 

 • Procedura CNPR nr. 1/2018 - servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linii de credit in valoare totala de 20.000.000 lei (douazecimilioane lei) pe o perioada de 12 luni 

          -  Atribuită de către OTP BANK  -  Anunţ atribuire + semnătură electronică

 • Procedura CNPR nr. 29/2017 -  Servicii de creditare în vederea finanţării activităţii curente  

          Atribuită de către Banca Transilvania SA  

          * Varianta cu semnătură digitală

 

 • Procedura CNPR nr. 59/2017 -  Servicii de creditare pentru activitatea curenta in cuantum de 30.000.000 lei, sub forma de linie de credit de tip revolving pe o perioada de 24 luni 

          Atribuită de către Eximbank SA  

          * Varianta cu semnătură digitală

 

 •   Procedura CNPR nr. 67/2017 -  Servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, prin linie de credit in valoare de 10.000.000 lei  (zecemilioane lei)pe o perioada de 12 luni   - Anuntul a fost atribuit de catre ofertantul OTP Bank Romanai SA ; 

​                    Anunt Atribuire +  Semnătura electronică  

 

 • Procedura CNPR nr. 58/2017- Piese de schimb/Consumabile utilaje tipografice”, cu urmatoarele loturi:  Sarma masina de cusut”-LOT 1  - a fost atribuita de catre  SC Materiale Tipografice Serti SRL
 •    Procedura CNPR nr.42/2017 - Atriburie Acord cadru pe o durata de 2 (doi) ani pentru  Servicii de Medicina Muncii (Lot 1) si Siguranta Transporturilor (lot 2)  

       Anunt de atribuire

       Contestatie

       Decizie

      Anunt privind anularea procedurii de achizitie

 •  Procedura nr. 49/2017- Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare in vederea incheierii unui contract de furnizare pentru: “Placa de taiere aparat de perforat timbre layout "F"- profil scula WS-3” -  Atribuita de catre SC EUROCOM SA

Documente achizitie  anunt publicitar nr. 109124 - Selectia directorilor din cadrul CN Posta Romana SA (Director General si Director Economic) prin intermediul unui expert independent specializat in recrutatea resurselor umane

 • Atribuită de către SC George Butunoiu Group SRL

Procedura CNPR nr. 89/ 2016 ''Servicii de creditare în vederea finanţării activităţii curente'' 

          *Varianta cu semnătură digitală

Procedura CNPR nr.36/2015 "Servicii de medicina muncii" - Examinarea Medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor

 • Atribuita de către S.C. MEDLIFE SA

Procedura CNPR nr.33/2015 ''Capse metalice''- negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare.

 • Atribuita de către S.C. ROD 2000 SRL

Procedura CNPR nr.30/2015 "Achiziţie lize, carucioare cu burduf şi remorci electrocar" - negociere fără publicarea  prealabilă a unui anunţ de participare

 • Lot 2 Carucioare cu burduf: neatribuita
 • Lot 4 Lize: neatribuita
 • Lot 5 Remorci electrocar: atribuita de către S.C. LEGMAS SA
Essential SSL