Informatii publice > Informații publice conform HG 1269/2021


Date prevăzute în Anexa 4 la HG 1269/2021:

 • Agenda conducerii: click aici
 • Contract Colectiv de Muncă:
  • valabil în perioada 01.10.2020 - 01.10.2022 (actualizat la 14.12.2021): click aici
  • valabil în perioada 31.10.2022 - 31.01.2024: click aici
  • valabil în perioada 02.04.2024 - 30.09.2025: click aici
 • Regulament de organizare și funcționare:
            - 2016 - click aici
            - 2017 - click aici
            - 2018 - click aici
            - 2019 - click aici
            - 2020 - click aici
            - 2023 - click aici

   
 • Programe și strategii: click aici
 • Rapoarte și studii: click aici
 • Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții: click aici
 • Situația plăților (execuție bugetară): click aici
 • Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii: click aici
 • Bilanțuri contabile: click aici
 • Programul anual al achizițiilor publice: click aici
 • Centralizatorul achizițiilor publice: click aici
 • Modele de cereri/formulare tipizate pentru solicitarea datelor de interes public: click aici

 


Date prevăzute în Anexa 5 la HG 1269/2021:

 • Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii: click aici
 • Detalierea situațiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii: sunt cuprinse informații legate de Managementul Riscurilor în cadrul Raportului Administratorilor:
         - 2019: click aici
         - 2020: click aici

         - 2021: click aici
         - 2022: click aici
         - 2023: click aici

   
 • Integritatea instituțională:
  • Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul companiei: click aici
  • Planul de integritate (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etică și conformitatea): click aici
  • Politica coducerii privind funcțiile sensibile: click aici
  • Codul de etică și conduită la nivelul Companiei Naționale ”Poșta Română”: click aici
  • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit legii nr. 251/2004 și destinatarii acestora: click aici
 • Publicarea raportului de audit extern: click aici
 • Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii: click aici

 

Essential SSL