Informatii publice > Mass Media

Solicitarile de informatii publice sunt reglementate de:

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice in baza Legii 544/2001:

Compartiment Comunicare
Date contact:
telefon 021/2007 305

Persoane responsabile:

  • Claudia BIBIRE – Coordonator Compartiment Comunicare
  • Nicoleta LIVEZEANU – Ofițer Presă

Informatiile publice pot fi solicitate in atat in scris sau telefonic, cat si electronic completand si transmitand  modelul de cerere de mai jos:

Cerere tip informatii de interes public

Modalitățile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:

  • Reclamaţia, care se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată;
  • Plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiţionarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

In cazul in care solicitantul primeste un raspuns negativ la solicitarea de informatii publice si considera ca dreptul de informare a fost lezat, acesta poate face o reclamatie administrativa completand cererea de mai jos:

Reclamatie administrativa 1

In cazul in care solicitantul nu primeste niciu un raspuns la solicitarea de informatii publice si considera ca dreptul de informare a fost lezat, acesta poate face o reclamatie administrativa completand cererea de mai jos:

Reclamatie administrativa 2

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL