Ştiri > Compania Naţională Poşta Română anunţă disponibilitatea de a încheia parteneriate comerciale în vederea diversificării serviciilor oferite prin reţeaua poştală naţională.

Bucureşti, 26 august 2013 – Poşta Română intenţionează să îşi extindă gama de servicii şi produse distribuite prin sistemul poştal, urmărind încheierea de parteneriate comerciale cu firmele interesate de accesul în reţeaua poştală. În cadrul acestui proiect, compania va lansa conceptul „Ghişeului Telecom”, spaţiu dedicat vânzării serviciilor şi produselor oferite de către operatorii de comunicaţii, prin intermediul reţelei naţionale de oficii poştale. Potenţialii parteneri sunt rugaţi să transmită pe adresa de e-mail diversificare@posta-romana.ro propunerile de colaborare şi ofertele comerciale, în perioada 01 - 30 septembrie 2013.

Compania Naţională Poşta Română pregăteşte lansarea „Ghişeului Telecom” în cadrul Reţelei Naţionale de Oficii Poştale, dedicat în special vânzării serviciilor şi produselor oferite de către operatorii de comunicaţii. Conceptul propus se va materializa printr-un spaţiu dedicat operaţiunilor de promovare si comercializare, ce va fi oferit tuturor operatorilor de comunicaţii.

“Activând pe o piaţă concurenţială, C.N. Poşta Română S.A. va oferi acest serviciu în mod obiectiv şi nepreferenţial, fără a influenţa opţiunea finală a clientului. În prezent se urmăreşte diversificarea portofoliului de produse şi servicii, având ca obiectiv creşterea veniturilor Poştei Române, prin utilizarea eficientă atât a capilarităţii reţelei poştale, cât şi a resurselor umane şi logistice de care aceasta dispune”, a precizat directorul general al Companiei Naţionale Poşta Română, Ion Smeeianu.

Poşta Română este lider pe piaţa serviciilor poştale din România, dispunând de cea mai extinsă retea de retail, formată din peste 5.600 de subunităţi poştale, dintre care 1.100 informatizate şi peste 500 incluse în VPN. Având peste 32.000 de angajaţi, Compania Naţională Poşta Română procesează anual sute de milioane de trimiteri poştale şi distribuie către 5.000.000 de beneficiari drepturi băneşti aferente sistemului public de pensii, al asigurărilor sociale de stat, IOVR, agricultori şi pensii militare.

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL