Ştiri > România, aleasă în Consiliul de Exploatare Poştală şi în Consiliul de Administraţie al UPU

 

Istanbul, 6 octombrie 2016 – România a fost aleasă, la începutul lunii octombrie, membru în Consiliul de Exploatare Poştală (CEP) al Uniunii Poştale Universale (UPU) şi a primit reconfirmarea rolului său decizional în Consiliul de Administraţie al aceleiaşi organizaţii. Astfel, prin intermediul CEP, România va participa, alături de alte 39 de state membre ale Uniunii, la implementarea strategiei poştale, la nivel global, în perioada 2017 – 2020. Totodată, continuarea reprezentării în CA-ul UPU va permite României să se implice, şi în anii viitori, în deciziile privind alocarea programelor şi bugetelor din cadrul Uniunii.

„România este încrezătoare că activitatea ei viitoare în cadrul CA şi CEP va avea un impact semnificativ în implementarea cu succes a viitoarei strategii a UPU. Miza este ca soluţiile tehnologice inovatoare să poată fi partajate, promovate şi implementate, nu ca un serviciu de lux, ci ca un serviciu obişnuit, comun, în ţările membre. Prezenţa României în aceste foruri, prin Poşta Română, este extrem de importantă în contextul în care comunicaţiile, inclusiv prin segmentul serviciilor poştale, au devenit esenţiale în economia globală. Iar UPU este cea mai importantă autoritate care să asigure conectarea fizică şi de strategie a celor implicaţi”, a declarat Alexandru Petrescu, Directorul General al Poştei Române.

În prezent, România este membru al Cooperativei Telematica, al Cooperativei EMS (Express Mail Service), al Comitetului Consultativ de Marketing Direct şi al Grupului de Securitate Poştală, entităţi din cadrul CEP. Cel de-al 26-lea Congres al UPU a avut loc, în perioada 20 septembrie – 7 octombrie, la Istanbul. La eveniment a fost prezentă şi România, printr-o delegaţie formată din experţi ai Poştei Române şi reprezentanţi ai top-management-ului companiei.

Despre CEP al UPU:

Consiliul de Exploatare Poştală (CEP) reprezintă partea tehnică şi operaţională a UPU şi este alcătuit din 40 de ţări membre, alese în cadrul Congresului. Rolul CEP este sprijinirea operatorilor poştali în modernizarea şi actualizarea produselor şi serviciilor proprii, şi vizează aspectele operaţionale, economice şi comerciale ale activităţilor poştale. CEP face, de asemenea, recomandări ţărilor membre cu privire la standardele proceselor tehnologice, operaţionale acolo unde sunt necesare practici uniforme între operatorii poştali.

Despre CA al UPU:

Consiliul de Administraţie al UPU este alcătuit din 41 de ţări membre şi asigură continuitatea activităţilor UPU în perioada dintre Congrese, supervizează activităţile Uniunii şi elaborează studii pe probleme de reglementare, administrative, legislative şi juridice. Pentru a asigura un răspuns rapid la schimbările din mediul poştal, Consiliul este împuternicit să aprobe propunerile CEP prin adoptarea de noi reglementări sau proceduri până la următorul Congres. De asemenea, CA-ul poate lua măsuri, atunci când consideră necesar, pentru rezolvarea problemelor urgente, aprobă şi actualizează bugetul şi strategia UPU şi este responsabil cu promovarea şi coordonarea tuturor aspectelor de asistenţă tehnică între ţările membre.

Despre UPU:

Uniunea Poştală Universală este organizaţia internaţională specializată a sectorului poştal, din sistemul Naţiunilor Unite (ONU), cu sediul la Berna. A fost înfiinţată în anul 1874, România fiind unul dintre cele 22 de state membre fondatoare. UPU este formată, în prezent, din 192 de state membre şi reprezintă forumul principal de cooperare între guverne, operatori poştali naţionali desemnaţi, autorităţi de reglementare şi alţi operatori poştali. Scopul acesteia este de a asigura o reţea internaţională de produse şi servicii poştale moderne şi de a dezvolta comunicarea socială, culturală şi comercială, prin operarea eficientă a serviciilor poştale.

Compartiment Comunicare şi Relaţii Publice

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL