Comunicate de presa > Precizare privind asigurarea energiei electrice pentru subunităţile poştale

 

Bucureşti, 24 august 2017 – În vederea unei corecte informări a opiniei publice, referitor la informaţiile vehiculate, în ultimele zile, în mass-media, cu privire la sincopele survenite la nivelul derulării contractelor privind asigurarea furnizării de energie electrică către subunităţile Poştei Române, Departamentul comunicare este abilitat să transmită următoarele precizări:

Furnizarea energiei electrice pentru subunităţile poştale începând cu luna mai 2016 ar fi trebuit să fie asigurată conform Acordului-cadru încheiat între Poşta Română (în calitate de Promitent – Achizitor) şi trei furnizori licenţiaţi de energie electrică (în calitate de Promitenţi – Furnizori): S.C.TINMAR ENERGY S.A., S.C. ELSACO ENERGY S.R.L. şi E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. Acordul cadru a fost încheiat pentru o perioadă de 4 ani, cu 4 contracte subsecvente acestuia, fiecare pentru perioade egale de timp, de câte 12 luni calendaristice, urmând ca atribuirea contractelor subsecvente să fie efectuată în cascadă.

Având în vedere faptul că S.C. TINMAR ENERGY S.A. s-a clasat pe primul loc urmare evaluării ofertelor primite, s-a încheiat cu acest furnizor primul contract subsecvent de furnizare a energiei electrice, respectiv contractul, nr. 140/3119/23.05.2016, cu intrare în execuţie începând cu 15.08.2016, orele 00:00 şi ajungere la termen în 14.08.2017, orele 24:00, contract care a fost derulat integral.

Ca urmare a demersurilor repetate iniţiate de Poşta Română cu fiecare dintre cei trei Promitenţi furnizori de a încheia cel de al doilea contract subsecvent de furnizare a energiei electrice, începând cu data de 15.08.2017 fiecare dintre aceştia au transmis în mod oficial că nu doresc semnarea acestui contract, motivând acest fapt prin imposibilitatea susţinerii tarifelor ofertate conform Acordului cadru încheiat în 2016, datorită modificărilor survenite la nivelul pieţei de energie electrică.

În acest context, Poşta Română a informat Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei despre imposibilitatea încheierii unui contract cu niciunul din cei trei furnizori concurenţiali solicitând dispunerea de către ANRE a preluării de către F.U.I. (furnizorii de ultimă instanţă) a celor 1719 puncte de consum ale CNPR, începând cu data de 15.08.2017, orele 00:00.

Astfel, din data de 15.08.2017, subunităţile poştale au fost preluate de către furnizorii de ultimă instanţă urmând ca, în conformitate cu prevederile "Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei din nici o altă sursă, aprobat prin Ordinul ANRE NR. 12/2017", CNPR să încheie contracte de furnizare cu FUI până la încheierea unui contract de furnizare energie electrică cu un furnizor concurenţial.

Menţionăm că, în acest moment, Poşta Română analizează toate posibilităţile de a rezolva cât mai rapid această situaţie şi îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă cei trei promitenti furnizori pentru nerespectarea prevederilor Acordului-cadru de furnizare a energiei electrice, în vederea recuperării eventualelor prejudicii financiare.

 

Departament Comunicare

 

Essential SSL