Borderou pentru trimiteri de mesagerii (colete) prezentate în serie


Acest borderou se utilizeaza si pentru trimiterile de corespondenta inregistrata (cu Valoare declarata/Asigurarea Valorii cu/fara A.R.) prezentate in serie.

Rubricile 0-7 si 11 se completeaza de catre expeditor.

Rubricile 8-10, precum si cele legate de serie borderou, chitanta si date oficiant se completeaza de catre salariatul postal.

Borderoul se printeaza in doua exemplare; te rugam sa te prezinti cu cele doua exemplare stampilate la oficiul postal.

Beneficiar

Adresa

BORDEROU

Pentru trimiteri de mesagerii prezentate în serie

Borderou nr de trimiteri de mandate prezentate în serie la oficiul poştal
în ziua luna anul

 
Nr. crt. Denumirea sau numele complet al destinatarului Destinatia Felul remiterii Servicii suplimentare Greutate Tarife (scutit de TVA) Tarife (cu TVA inclus) Nr. prezentare Obs
        Valoare declarata Ramburs Alte serv.   lei lei    
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Nr. crt. Denumirea sau numele complet al destinatarului Destinatia Felul remiterii Servicii suplimentare Greutate Tarife (scutit de TVA) Tarife (cu TVA inclus) Nr. prezentare Obs
        Valoare declarata Ramburs Alte serv.   lei lei    
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
X Total X X     X X     X X
Ştampila beneficiarului,
Ştampila cu data prezentării


Eliberat chitanţa de la nr. la nr.

(primul şi ultimul număr de prezentare)

Salariat poştal

(numele şi prenumele, semnătura)

Essential SSL