Borderou de prezentare a trimiterilor Postmesager si Postmesager plus

Beneficiar

Adresa

Nr. tel.:

Nr. Borderou

Data prezentarii:

zi lună an

BORDEROU
DE PREZENTARE A TRIMITERILOR PRIORIPOST

Nr. crt. Denumirea destinatarului Localitatea, judeţul Servicii suplimentare Greutate a (kg) Taxe/ramburs (scutite de T.V.A., fără drept de deducere) Taxe cu T.V.A. inclusă Total taxe de încasat Nr. prezentare
Valoare declarată Ramburs Alte servicii suplimentar Taxa servicii suplimentare (fără taxape ramburs) Taxa pe greutate
0 1 2 3 4 5 6 7 8=3+5 9 10=(7+8+9) 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Predător

(nume, prenume, semnatura)

(Ştampila unităţii predătoare)


Eliberat factura DIV de la nr. la nr.

Salariat poştal

(nume, prenume, semnatura)

(Ştampila de zi)

Essential SSL