Nota de inventar


Formularul "Nota de inventar" se foloseste impreuna cu Borderou de corespondenta inregistrata cu Valoare declarata/Asigurarea Valorii cu/fara A.R.

Nota de inventar se printeaza in doua exemplare; te rugam sa te prezinti cu cele doua exemplare stampilate la oficiul postal.


Oficiul poștal

Notă de inventar

De conținutul scrisorii cu valoare nr.  

Destinatar

Localitatea str. nr. etaj ap. județ(sector)

Nr. Obiectelor Denumirea obiectelor Valoarea declarată lei
     
     
     
     
     
     
     
Stampilă cu data prezentării

EXPEDITOR

(nume,prenume și semnătura)

Localitatea(sector) str. nr. etaj ap. județ

Verificat

(Semnătura lucrătorului poștal primitor)

Essential SSL