Termeni și condiții specifice pentru compensarea prețului la energie

 

1. Beneficiarii de sprijin pentru compensarea prețului la energie pot fi:

 • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii / casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • persoanele - copii și adulți - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

2. Deținerea cardului de energie confirmă titularului calitatea de beneficiar al sprijinului pentru compensarea prețului la energie, respectiv pentru achitarea datoriilor curente sau restante la furnizorii de energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie*, lemne pentru foc, păcură, paleți și alte materiale de încălzire**, nu are valoare nominală și nu face obiectul tranzacționării. Orice tentativă de tranzacționare atrage anularea cardului de energie și dreptul de compensare a prețului la energie.

* tipul de butelie care poate face obiectul compensării prețului la energie este cea cu propan folosită pentru încălzire și nu cele de butan care sunt pentru uz casnic;

**exemplu de alte materiale de încălzire: GPL propan combustibil pentru încălzire - se livrează în litri, vrac din cisternă în rezervoare mari de 1.000 până la 5.000 litri.

3. Beneficiarii cardurilor de energie vor putea efectua plăți ale facturilor de energie începând cu 20 februarie 2023 și până la data de 27 decembrie 2023.

4. Poate efectua plata datoriei curente sau restante la energie:

 • beneficiarul de sprijin, înscris pe cardul de energie și a cărui adresă, înscrisă pe cardul de energie trebuie să corespundă cu cea de domiciliu sau de reședință;
 • împuternicitul beneficiarului de sprijin, în cazul în care acesta este copil sau adult, încadrat în grad de handicap grav, accentuat sau mediu.

5. Tariful aferent serviciului de mandat poștal MIPE nu se încasează de la beneficiarul de sprijin pentru primele 8 mandate poștale; începând cu cel de-al nouălea mandat poștal MIPE se încasează tariful poștal aferent serviciului.

6. Compensarea prețului de achiziție aferent lemnelor se realizează numai la la sediul subunității poștale;

7. Termen de soluționare cerere, respectiv termenul de verificare a documentelor și după caz de comunicare a facturii și dovezii serviciului de mandat poștal, în cazul în care solicitarea a fost acceptată, respectiv de comunicare a motivului de respingere – 5 zile calendaristice;

8. Termen de achitare a mandatului poștal, respectiv de compensare a facturilor de energie – 3 zile lucrătoare;

9. Condiții de acceptare plată:

 • adresa de domiciliu / reședința a beneficiarului de sprijin trebuie să corespundă cu adresa inscripționată pe cardul de energie și adresa înscrisă pe documentul justificativ (factura de energie / certificatul de validare);
 • în cazul în care beneficiarul de sprijin are vârsta sub 14 ani, actul de identitate al acestuia este certificatul de naștere;
 • facturile de energie admise la compensare sunt cele emise începând cu data de 01 ianuarie 2023;
 • în cazul facturilor de energie emise de furnizori de utilități este necesară încărcarea documentului integral (inclusiv anexele la factură), în vederea verificării sumei solicitate pentru compensare, care trebuie:
  • să fie alocată adresei corespunzătoare locului de consum inscripționat pe card (întrucât furnizorii de utilități emit o singură factură pentru beneficiari cu mai multe locuri de consum / adrese poștale);
  • să nu includă și alte servicii facturate (abonamente mentenanță,  achiziție de bunuri și alte servicii).
Essential SSL