Comunicate de presa > Publicație de vânzare imobiliară

 

La cererea creditoarei Compania Națională Poșta Română, a fost demarată executarea silită asupra imobilului situat în strada Petru Maior nr 115, sector 1, București, proprietate a debitorului Dan Mihai Toader. Acesta a ocupat în trecut funcția de director general al Companiei Națională Poșta Română, ulterior primind condamnare la închisoare prin Sentința penală nr 204/09.02.2015, pronunțată în dosarul nr 6361/03.2014 de către Tribunalul București, Secția I penală.

Astfel, se aduce la cunoștință generală că la data de 4 mai 2023, ora 15:00 (la adresa din strada Danielopol Gheorghe nr 1, ap. 1, sector 4 a Executorului Judecătoresc), sunt așteptați să participe la licitația imobilului situat în strada Petru Maior nr 115 toți cei invitați, respectând data, ora și locul stabilite.

Prețul de pornire al licitației este de 1.315.500 Eur, din care valoare teren 185.250 Eur și valoare clădire 1.130.250 Eur, reprezentând 75% din prețul la care a fost evaluat imobilul prin raportul de expertiză. Prețul de adjudecare va fi achitat de adjudecatar în lei, potrivit cursului de referință anunțat de către BNR pentru data licitației.

Cumpărătorii interesați să participe la licitație sunt obligați să depună cel târziu cu o zi înainte de termenul de vânzare, sub sancțiunea decăderii, oferta de cumpărare și o cauțiune, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației, pe seama și la dispoziția executorului judecătoresc, și să prezinte dovada depunerii acesteia.

Adjudecatarul imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior închiderii actului de adjudecare și că taxele aferente transferului dreptului de proprietate îi revin în exclusivitate.

Persoanele fizice care vor participa la licitație trebuie să prezinte executorului actul de identitate în original. Persoanele juridice trebuie să prezinte copia certificată a certificatului de înmatriculare, decizia asociaților privind participarea la licitație, precum și împuternicirea dată persoanei fizice care le va reprezenta.

 

 

Essential SSL