Comunicate de presa > COMUNICAT DE PRESĂ COMPANIA NAȚIONALĂ ,,POȘTA ROMÂNĂ” 22.02.2024

În spațiul public au fost făcute o serie de afirmații mincinoase, denigratoare și calomnioase la adresa Companiei Naționale ,,Poșta Română” și managementului acesteia. Acestea au fost transmise de unii lideri sindicali iresponsabili, fiind bazate pe informații false, cu scopul de a genera un sentiment de panică în rândul salariaților Companiei și publicului larg.

Cu privire la aceste intoxicări, Compania Națională “Poșta Română” face următoarele precizări:

 1. Toate drepturile salariale și de altă natură sunt protejate, acestea fiind achitate la timp. Managementul Companiei are în plan un amplu program de creșteri și reașezare a grilei salariale pe baze solide.

 2. Compania Națională „Poșta Română” asigură distribuirea conform tuturor prevederilor legale a drepturilor sociale pentru toată populația României, iar o întârziere a acestora este exclusă, indiferent de interesele personale ale unor membri ai organizațiilor sindicale.

 3. Toate proiectele de investiții derulate de către Poșta Română sunt în grafic, Planul de Management fiind respectat în integralitate.

 4. La acest moment, nu există în Poșta Română salariați care să încaseze venituri la nivelul salariului minim pe economie. În anul 2021 în Poșta Română, venitul mediu era de 3350 lei brut, iar în luna ianuarie 2024 venitul mediu brut este de aprox. 5000 lei brut.

Asigurăm toți clienții, partenerii comerciali și instituțiile bancare partenere de stabilitatea și soliditatea politicilor de management aflate în curs și de asemenea, pe partenerii de dialog social de respectarea prevederilor Art. 99 din Legea Dialogului Social respectiv: ,,(2) Este interzisă orice intervenție a autorităților publice, sub orice formă și modalitate, în negocierea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor colective de muncă”.

În particular, referitor la afirmațiile false prezentate în conferință de presă de către BNS, transmitem următoarele corecții către opinia publică interesată:

 • Bugetul Companiei a susținut în fiecare an cu aproximativ 2 milioane de lei salariile liderilor de sindicat „scoși din producție”, care nu se prezintă la locul de muncă, ci desfășoară doar activități sindicale.

 • Pretinsul Regulament de Salarizare la care au făcut referire unii lideri sindicali neinformați nu este în vigoare la acest moment, aflându-se în lucru alături de o schemă de salarizare modernă pentru toți angajații ce conține un sistem de comision la nivelul mediei din industria serviciilor poștale. Viitorul sistem deschide posibilitatea de câștiguri până la 1200 de lei net, în plus față de salariul actual, pentru toți salariații implicați în coletărie și servicii financiare, atât factori poștali, cât și oficianți și diriginți.

 • În ceea ce privește capitalizarea din anul 2018, informăm că nu există nici un risc pentru ca aceasta să fie declarată ajutor de stat.

 • În prezent, Poșta Română trece prin cel mai mare proces de digitalizare din ultimii 30 de ani, după o perioadă de reformă si restructurare ce a fost finalizată după o întârziere cauzată de organizații sindicale, restructurare ce nu a afectat personalul operațional în ciuda susținerilor anumitor persoane rău intenționate.

 • Costurile cu aparițiile din media pentru anul trecut au fost în procent de 0,02 % din Cheltuielile Companiei.

 • Proiectul Auchan, alături de alte proiecte derulate în parteneriat cu persoane juridice private, au rezultat în înființarea Unității de Afaceri Imobiliare, care în prezent asigură un flux suplimentar de venituri pentru Companie și performează în majoritatea județelor țării.

 • Investițiile în domeniul logistic, respectiv cutii poștale digitale, HUB-uri, infrastructură last-mile și altele, sunt în grafic. În prezent, o echipă formată de experți în domeniu realizează documentația necesară, jaloanele din cadrul Planului de Management fiind respectate.

 • Cu privire la activitatea Companiei Naționale ,,Poșta Română” la Chișinău a fost operaționalizat serviciul suport clienți pentru toată regiunea România și Republica Moldova, acesta putând fi apelat la Nr. de telefon 0219393 și oferind servicii de calitate.

 • În privința serviciului universal, Poșta Română asigură o calitate superioară a acestuia pe întreg teritoriul național și reamintește că parametrii comerciali actuali ai Convenției cu ANCOM au fost stabiliți de persoane aflate în conducerea Companiei la acel moment care, în prezent, ocupă tocmai funcții de lideri sindicali.

 • Poșta Română Broker de Asigurări este o persoană juridică lipsită de activitate și de substanță economică ce a fost înființată în trecut si preluată de actuala conducere în lipsă de activitate. Declararea procedurii de insolvență stabilită recent este o formalitate, salariații Companiei nefiind afectați de această decizie.

 • Referitor la declarația ,,Poșta Română nu are interes să semneze contractul colectiv de muncă”, menționăm că deși acesta nu este necesar, toate drepturile și beneficiile salariaților fiind deja protejate prin documente normative interne, este evident faptul ca un contract colectiv de muncă este util Companiei.

 • În vederea semnării acestui contract colectiv de muncă, Poșta Română a îndemnat constant la o negociere colectivă loială și la renunțarea din partea SLPR la revendicări nerealiste ce ar prejudicia grav Compania.

 • Investițiile derulate și realizate sunt redate în graficul din anexa 1. Acestea și alte măsuri manageriale în curs au condus la o creștere istorică a cifrei de afaceri conform Anexei 2.

Compania Națională „Poșta Română” operează în condiții de transparență totală și colaborare loială cu toate instituțiile statului și nu tolerează manipularea și încercări de destabilizare a salariaților sau utilizarea resurselor Companiei pentru satisfacerea intereselor personale ale unor lideri sindicali extrași din producție pe perioade lungi și foarte lungi.

Comunicare și Relații Publice

ANEXA 1 - INVESTIȚII

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 - VENITURI

 

 

Essential SSL