Comunicate de presa > Informare TVA colete extracomunitare

 

Taxa pe valoarea adăugată pentru bunurile achiziționate din spațiul extracomunitar va fi plătită de către client o singură dată

Acest lucru este posibil după ce specialiștii Companiei Naționale Poșta Română (CNPR) au dezvoltat o opțiune tehnică de integrare a aplicației deja funcționale a companiei, cu aplicația autorității vamale, fapt ce permite acum operatorului public poştal să prelucreze în timp real datele electronice referitoare la trimiterile poștale.

Astfel, din data de 20 octombrie 2021, clienții care au plătit taxa pe valoarea adăugată în momentul achiziției bunurilor, nu vor mai fi nevoiți să plătească TVA și la momentul vămuirii. De asemenea, devine obligatorie depunerea unei declarații vamale electronice cu set redus de date pentru toate mărfurile comandate în afara Uniunii Europene.

Mai precis:

  • În cazul trimiterilor poștale cu valoare redusă (sub 150 euro), devine obligatorie depunerea unei declarații vamale electronice cu set redus de date (DVSRD) pentru toate mărfurile comandate în afara UE (inclusiv pentru bunurile fără caracter comercial expediate de la o persoană fizică către altă persoană fizică, având o valoare de până la 45 EUR sau pentru trimiterile de tip IOSS, cu TVA plătit la sursă), folosirea formularului poștal CN22/CN23 ca declarație vamală nemaifiind posibilă după această dată. Excepție de la această regulă fac bunurile supuse accizelor sau restricțiilor, pentru care se face o declarație vamală cu set complet de date, în sistemul informatic vamal.

 

  • Dacă taxa pe valoarea adăugată a fost plătită în momentul achiziției bunurilor, TVA nu va mai trebui plătit din nou. Odată cu dezvoltarea de către specialiștii Poștei Române a opțiunii de integrare a aplicației deja funcționale a CNPR cu aplicația autorității vamale (în lipsa opțiunii system-to-system a aplicației Direcției Generale a Vămilor), Poșta Română poate prelucra informatic datele electronice referitoare la trimiterile poștale, aplicația vămii validând în mod automat numărul IOSS, iar clienții nu vor mai fi nevoiți să achite TVA de 2 ori, deoarece costul aferent TVA a fost plătit în momentul achiziției bunurilor. Orice formalitate suplimentară la import poate crește tariful serviciului de vămuire și întârzia livrarea trimiterilor la destinatari.

 

  • Pentru toate trimiterile se aplică în mod automat cota de TVA de 19%. Începând cu data de 1 octombrie 2021, Posta Romana utilizează mecanismul special prevăzut pentru operatorii poștali, pentru declararea și plata TVA la import, pentru bunurile cu valoare redusă (sub 150 euro), introdus în codul fiscal prin Ordonanța de Urgență nr. 59/2021. În temeiul mecanismului special, este permisă utilizarea sistematică a cotei standard de TVA (19%), pentru a facilita procesul de declarare la vamă de către Poșta Română, în calitate de reprezentant al destinatarilor. Cursurile de schimb valabile sunt cele din prima zi lucrătoare a lunii octombrie, aplicate de la data de 1 ianuarie a anului următor. Rotunjirea cuantumului TVA la import se face la leu, prin majorare, când fracţiunea este egală sau mai mare de 50 de bani şi prin reducere, când fracţiunea este mai mică de 50 de bani.

 

Ce nu se modifică de la 20 octombrie 2021

  • TVA trebuie plătită pentru toate transporturile comerciale, indiferent de valoarea acestora (cu excepția bunurilor fără caracter comercial expediate de la o persoană fizică către altă persoană fizică, având o valoare de până la 45 EUR). De la 1 iulie 2021, scutirea de TVA pentru transporturile mici trimise din afara UE (adică țări terțe) nu mai este valabilă. Scopul modificării legislative la nivel european este de a reduce frauda TVA și de a asigura condiții concurențiale egale pentru companiile din UE în comparație cu companiile din țările terțe.

  • Pentru calculul TVA, la valoarea bunului comandat se adaugă costurile de transport. Reiese că, pentru un bun comandat într-o țară terță, având valoarea de 35 Euro și costul de transport de 15 Euro, TVA se calculează la valoarea de 50 de Euro.

  • Vor continua să fie îndrumate către oficiile cu asistență vamală:

  • trimiterile poștale, indiferent de valoare, având ca destinatari persoane juridice cu sediul la nivelul întregii țări, cu excepția Municipiului București și a Județului Ilfov (pentru acestea, formalitățile vor fi în continuare efectuate la nivelul Biroului de Schimb Internațional București);

  • toate trimiterile poștale (colete și EMS, poșta de scrisori: recomandate și trimiteri simple), având valoare peste 150 Euro, ai căror destinatari nu împuternicesc Poșta Română pentru efectuarea formalităților vamale;

  • Având în vedere modificările legislative survenite la 1 iulie 2021 și procesarea automatizată de către Poșta Română a trimiterilor poștale cu valoare redusă (sub 150 euro), serviciul de comisionariat vamal este disponibil doar în cazul trimiterilor poștale extracomunitare cu valoare mai mare de 150 euro adresate persoanelor fizice, în cazul trimiterilor poștale tip import-export efectuate de persoanele juridice, precum și în cazul trimiterilor poștale cu valoare mai mică de 150 euro selectate pentru analiza de risc, de către autoritatea vamală. În consecință, împuternicirile acordate Poștei Române se utilizează exclusiv în cazurile menționate mai sus.

 

Pentru mai multe informații despre noul regim de TVA pentru bunurile provenite din spațiul extracomunitar accesați și secțiunea specială de întrebări și răspunsuri.


 


 

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL