Borderou trimiteri de corespondenta recomandata prezentate in serie


Rubricile 1-5 si 9 se completeaza de catre expeditor.

Rubricile 6-8, precum si cele legate de serie borderou, chitanta si date oficiant se completeaza de catre salariatul postal.

Borderoul se printeaza in doua exemplare; te rugam sa te prezinti cu cele doua exemplare stampilate la oficiul postal.

Beneficiar

Adresa

BORDEROU

Pentru trimiteri de recomandate prezentate în serie

Borderou nr de trimiteri recomandate prezentate în serie la oficiul poştal
în ziua luna anul

 
Nr. crt. Denumirea sau numele complet al destinatarului Destinatia Servicii suplimentare Greutate Tarife (scutit de TVA fara drept de deducere) Tarife cu TVA inclus Nr. prezentare Obs
          lei B lei B    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                      

Nr. crt. Denumirea sau numele complet al destinatarului Destinatia Servicii suplimentare Greutate Tarife (scutit de TVA fara drept de deducere) Tarife cu TVA inclus Nr. prezentare Obs
          lei B lei B    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
X Total X X X         X X
Ştampila beneficiarului,
Ştampila cu data prezentării


Eliberat chitanţa de la nr. la nr.

(primul şi ultimul număr de prezentare)

Salariat poştal

(numele şi prenumele, semnătura)

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL