Comunicate de presa > Consiliul de Administraţie al Poştei Române a reziliat contractul cu SC George Butunoiu Group SRL

 

Bucureşti, 30 octombrie 2017Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Poşta Română a luat, astăzi, decizia de a rezilia contractul cu SC GEORGE BUTUNOIU GROUP SRL, privind recrutarea în vederea ocupării posturilor de Director General şi Director Economic. Hotărârea a fost luată în urma nerespectării criteriilor de selecţie impuse de Poşta Română.

Compania Naţională Poşta Română a semnat, la data de 23 august 2017, un contract prin care SC George Butunoiu Group SRL urma să recruteze personal pentru ocuparea a două posturi de conducere, în cadrul companiei. Conform prevederilor contractului, consultantul avea obligaţia legală de a efectua selectarea candidaţilor cu respectarea criteriilor stabilitate de Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul CA, fără a exista posibilitatea legală de a modifica criteriile prevăzute în contract. Singura posibilitate de modificare a criteriilor de selecţie ar fi fost indicarea acesteia, în mod expres, atât in caietul de sarcini în baza căruia s-a atribuit contractul, cât şi în cadrul contractului propriu-zis, ceea ce a nu a fost menţionat.

În principal, reprezentaţii Poştei Române au constatat că există diferenţe între modul de redactare al criteriilor de selecţie stabilitate prin contract şi aprobate de Consiliul de Administraţie, şi forma redactată şi publicată a anunţului de selecţie de către SC George Butunoiu Group SRL. Dintre acestea, menţionăm:

Criterii conform contractului Criterii conform anunţului
“Experienţă de cel puţin 5 ani în funcţie de administrare/conducere în companii cu valoare a activelor de cel puţin 50 mil. Euro sau cu o cifră de afaceri anuală de cel puţin 50 mil. Euro şi care să fi fost profitabile în ultimii 5 ani” Experienţă profesională de minimum 10 ani, din care cel puţin 5 ani de experienţă în managementul de top în cadrul unor companii cu valoare a activelor de cel puţin 50 mil. Euro sau cu o cifră de afaceri anuală cel puţin egală cu 50 mil euro.
“Experienţă în elaborarea şi implementarea de strategii de corporate turnaround, inclusiv optimizarea resurselor de real-estate şi umane, dezvoltarea şi reorganizare a activităţilor de distribuţie, logistică şi curierat, management, atragere de investiţii, modernizare, eficientizare companii, listare, creştere de capital etc.” Experienţă în elaborarea şi implementarea de strategii de dezvoltare, optimizare şi modernizare de companii, inclusiv optimizarea resurselor de real-estate sau umane, dezvoltare şi reorganizare a activităţilor de distribuţie, logistică sau curierat.

 

Conform contractului, orice modificare a condiţiilor presupune existenţa unui act adiţional la contract, semnat de ambele părţi, manifestat în mod formal şi care să aibă drept consecinţă o modificare a contractului iniţial. 

Precizăm că NU s-au încheiat acte adiţionale la contractul dintre Poşta Română şi consultant, iar acesta nu putea opera modificări ale criteriilor de selecţie.Conform contractului, orice modificare a condiţiilor presupune existenţa unui act adiţional la contract, semnat de ambele părţi, manifestat în mod formal şi care să aibă drept consecinţă o modificare a contractului iniţial.

Având în vedere constatările menţionate privind principalele obligaţii contractuale, Consiliul de Administraţie al companiei a decis rezilierea contractului cu SC Butunoiu Group SRL.

Compania Naţională Poşta Română S.A. a fost infiinţată conform HG 371/1998 şi funcţionează conform prevederilor acesteia. Compania funcţionează sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi desfăşoară activităţi de interes public naţional. Poşta Română este cel mai mare angajator din România, cu peste 25.000 de angajaţi. Conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, C.N. Poşta Română S.A. trebuie să desemneze o societate pentru a furniza asistenţă de specialitate în procesul de recrutare şi selecţie a resurselor umane.

 

Compartiment Comunicare

Poşta Română

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL