Comunicate de presa > Poşta Română vinde titluri de stat în cadrul emisiunii a doua a Programului Tezaur-ediţia Centenar

 

Bucureşti, 2 august 2018 - După succesul înregistrat la ghişeele subunităţilor poştale, prin tranzacţionarea titlurilor de stat pe care Ministerul Finanţelor Publice (MFP) le-a emis în cadrul primei emisiuni a programului „Tezaur” - ediţia CENTENAR, Poşta Română a pus în vânzare, de miercuri, 1 august, a doua emisiune de titluri în cadrul acestui program.

 

Astfel, clienţii Poştei Române care doresc să investească în titluri de stat, le pot cumpăra din subunităţile poştale, conform programului de lucru cu clienţii, în perioada 1 august – 23 august, pentru mediul urban, iar pentru mediul rural în perioada 1 august – 22 august. Titlurile de stat se pot cumpăra de către persoanele fizice rezidente, care au împlinit 18 ani, iar valoarea unui titlu este de 1 leu. În oficiile poştale, operaţiunile de subscriere se realizează prin numerar sau prin ordin de plată şi fără plata vreunui comision de către investitor. Titlurile au formă dematerializată şi remunerează investitorii cu o dobândă anuală de 4,5%, cu scadenţă la 3 ani. Dobânda este plătibilă anual, după cum urmează: 27 august 2019, 27 august 2020, 27 august 2021 (odată cu plata valorii nominale). Retragerea se poate face doar de la subunitatea poştală unde s-a efectuat subscrierea.

În perioada de subscriere investitorii au posibilitatea să solicite anularea sumei subscrise, depunând o cerere de anulare. După încheierea acesteia, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot fi anulate.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă calitatea de moştenitori.

Persoanele care doresc să subscrie, completează un set de formulare (autocopiativ), din care un exemplar, împreună cu chitanţa emisă la subscriere, se înmânează investitorului, constituind dovada deţinerii titlurilor de stat de către acesta. Mai multe detalii privind intermedierea vânzării, colectării subscrierilor şi efectuarea plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei, prin subunităţile poştale se pot găsi la adresa https://www.posta-romana.ro/a1112/alte-servicii/titluri-de-stat/program-tezaur-editia-centenar/program-tezaur-editia-centenar-aferent-lunii-august-2018.html

Conform datelor centralizate de către Ministerul Finanţelor Publice, la finalul primei emisiuni, românii au investit peste 786 de milioane de lei în titlurile de stat din cadrul Programului Tezaur-ediţia Centenar, desfăşurat în perioada 15 iunie - 6 iulie 2018. Prin intermediul locaţiilor poştale s-au consemnat 5.747 de tranzacţii, suma totală investită în acestea fiind de 142 milioane de lei.

Poşta Română a fost desemnată, încă din anul 2009, furnizor de serviciu universal in sectorul poştal, acesta fiind un criteriu important pentru alegerea ei, de către statul român, ca intermediar în vânzarea titulurilor de stat. Poşta Română, prin cele 5.400 puncte de acces, din care peste 86% organizate în mediul rural, poate asigura îndeplinirea cerinţelor legate de efectuare în condiţii de securitate, siguranţă şi cu profesionalism a prevederilor Ordinului comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua C.N. „Poşta Română” S.A., în cadrul Programului Tezaur.

 

Compartiment Comunicare

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL