Ştiri > Prelungirea termenului de depunere a ofertelor preliminare neangajante pentru privatizarea Poştei Române.

Ministerul pentru Societatea Informaţională, cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, România („MSI”), anunţă că data limită de depunere a documentelor de participare şi a ofertelor preliminare şi neangajante pentru procesul de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A. („Compania”) stabilită la data de 30 iunie 2014, ora 12:00 (prânz) se prelungeşte până la data de 30 septembrie 2014, ora 12.00 (prânz).

Dosarul de prezentare, atât în limba româna cât şi în limba engleză, poate fi achiziţionat în schimbul sumei de 50.000 EUR (sau echivalentul în RON, la cursul comunicat de B.N.R valabil la data plăţii), de la sediul MSI din Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, pe baza cererii scrise prealabile a investitorilor interesaţi. Cererea scrisă privind achiziţionarea dosarului de prezentare va fi comunicată în prealabil cu cel puţin 2 zile lucrătoare prin scrisoare recomandată sau personal prin depunere la sediul MSI din Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, sau prin fax la +40212007301.

Astfel, pentru participarea la procesul de selecţie, investitorii interesaţi vor depune la sediul MSI din Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, mezanin, camera 14, până la data limită 30 septembrie 2014, ora 12:00 (prânz): (1) documentele de participare prevăzute la art. 35 din Hotărârea Guvernului 577/2002 şi în Dosarul de prezentare, inclusiv documentele ce atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare şi garanţia de participare în valoare de 9.480.866 RON sau echivalentul acestei sume în EUR, la cursul de schimb B.N.R. din ziua constituirii garanţiei, conform precizărilor din Dosarul de prezentare, inclusiv a oricăror instrucţiuni ce se comunică ulterior investitorilor; (2) ofertele preliminare şi neangajante.

Data şi locul deschiderii documentelor de participare, inclusiv documentele ce atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare va fi 30 septembrie 2014, ora 14:00, la sediul MSI din Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, România.

Celelalte elemente ale anunţului de privatizare publicat în presa internă si internaţională în perioada 25-27 februarie 2013, astfel cum a fost modificat prin anunţul de prelungire din data de 27 martie 2013 şi prin anunţul de prelungire din data de 7 iunie 2013, rămân neschimbate. Anuntul de privatizare este postat pe website-ul MSI www.msinf.ro sau www.mcsi.ro şi al Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A. www.posta-romana.ro.

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL