Informatii publice > Situaţii financiare (OUG 109/2011)

 • Situatii financiare consolidate pe anul 2021

1. Declaratie conform art.31 - legea 82

2. Situaţii financiare consolidate

3. Declaratie nefinanciara

4. Raportul administratorilor

5. Raport auditorului independent

        Situaţii IFRS la 30.06.2022 (raportare contabilă semestrială)

 • Situatii financiare individuale pe anul 2021

1. Declaratie conform art.30

2. Situatii financiare neconsolidate

3. Declaratie nefinanciara a administratorilor

4. Propunere de distribuire a profitului realizat

5. Raportul administratorilor 

6. Raport auditorului independent

7. Formular 1041

8 . Raportari contabile la 31.12.2021

8. Recipise situaţii financiare si raportari contabile

 

 • Situatii financiare consolidate pe anul 2020

1. Declaratie conform art.31 - legea 82

2. Situaţii financiare consolidate

3. Declaratie nefinanciara

4. Raportul administratorilor

5. Raport auditorului independent

 

 

 • Situatii financiare individuale pe anul 2020

1. Declaratie conform art.30

2. Situatii financiare neconsolidate

3. Declaratie nefinanciara a administratorilor

4. Propunere de distribuire a profitului realizat

5. Raportul administratorilor 

6. Raport auditorului independent

7. Formular 1041

8. Recipisa situaţii financiare

 

 • Situatii financiare consolidate pe anul 2019

1.Hotărâre AGA nr.26 - aprobare situaţii financiare

2. Situaţii financiare consolidate

3. Declaratie nefinanciara

4. Raportul administratorilor

5. Raport auditorului independent

6. Depunere si recipisa bilant

 

 • Situatii financiare individuale pe anul 2019

1.Hotărâre AGA nr.22 - aprobare situaţii financiare

2. Situaţii financiare neconsolidate

3. Declaraţie nefinanciară

4. Raportul administratorilor

5. Raportul auditorului independent

6. Propunere de distribuire a profitului realizat

 

 • Situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31.12.2018

1. Bilanţ

2. Hotararea AGA nr. 41 - aprobare situatii financiare

3. Situatii financiare consolidate

4. Raportul administratorilor 

5. Raport auditorului independent

6. Declaratie nefinanciara

7. Declaratie conform art.31 legea 82/1991

 

 • Situatii financiare individuale pe anul 2018 

1. Declaratie conform art.30

2. Hotararea AGA nr. 30 - aprobare situatii financiare

3. Situatii financiare neconsolidate

4. Declaratie nefinanciara a administratorilor

5. Propunere de distribuire a profitului realizat

6. Raportul administratorilor 

7. Raport auditorului independent

 

 

 • Situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31.12.2017

1.Note situatii financiare consolidate

2. Raportul administratorilor

3. Raportul auditorului independent

4.Declaratie conform art. 31 din legea contabilitatii 82/1991

5. Declaratie nefinanciara

 

 

 

                                                                                      

Situatii financiare individuale pe anul 2017 

1. Bilanţ 

2. Declaratie conform art.30

3. Situatii financiare neconsolidate

4. Declaratie nefinanciara a administratorilor

5. Propunere de distribuire a profitului realizat

6. Raportul administratorilor 

7. Raport auditorului independent

 

 

Situatiile financiare neconsolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara  la 31.12.2016 si raportul auditorului independent.

 

Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2017

 

 • Situaţii financiare consolidate şi raportul auditorului independent pentru anul 2016 conform oug 109-2011

1.Note situaţii financiare consolidate

2. Raport al administratorilor

3. Raport auditorului independent

4. Bilanţ consolidare

5. Declaraţie Director General

 • Situaţii financiare neconsolidate şi raportul auditorului independent pentru anul 2016 conform oug 109-2011

 

 • Situaţi financiare consolidate pentru anul 2015

1. Note situaţii financiare consolidate 

2. Date situaţii financiare consolidate 

3. Raportul auditorului financiar independent

4. Raport al administratorilor 

 

1. Declaraţie Director General - pag. 1

2. Raportul auditorului financiar  independent - pag. 2

3. Bilanţ - pag. 5

4. Note explicative la situaţiile financiare - pag. 26

5. Raportul administratorilor - pag. 81

6. Balanţa Contabilă - pag. 127

7. Propunere de distribuire a profitului realizat - pag. 131

1. Note situaţii financiare consolidate pag. 1

2. Date situaţii financiare consolidate pag. 70

3. Raportul auditorului financiar independent pag.72

4. Raport al administratorilor pag.75

1. Declaraţie Director General - pag. 1

2. Raportul auditorului financiar  independent - pag. 2

3. Bilanţ - pag. 5

4. Note explicative la situaţiile financiare - pag. 25

5. Raportul administratorilor - pag. 78

6. Balanţa Contabilă - pag. 116

7. Propunere de distribuire a profitului realizat - pag. 117

1. Declaraţie Director General - pag. 1

2. Raportul auditorului independent (opinie audit) - pag. 3

3. Bilanţ - pag. 8

4. Note explicative la situaţiile financiare - pag. 27

5. Raportul administratorilor - pag. 84

 

          - Notă la situaţiile financiare pe 2012

 

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL