Informatii publice > Situaţii financiare (OUG 109/2011)

 

 • Situații financiare individuale pe anul 2023

1. Situaţii IFRS la 30.06.2023 (raportare contabilă semestrială)
2. Recipisă raportare semestrială - formular tip S 1045

 

 • Situații financiare consolidate pe anul 2022

1. Declarația nefinanciară a administratorilor
2. Raportul administratorilor
3. Declarație în conformitatea cu art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991
4. Raportul auditorului independent
5. Situații financiare consolidate

 

 • Situații financiare individuale pe anul 2022

1. Situatii financiare neconsolidate
2. Declaratie nefinanciara a administratorilor

3. Raportul administratorilor
4. Raportul auditorului independent

 

 • Situații financiare consolidate pe anul 2021

1. Declarație conform art.31 - legea 82
2. Situaţii financiare consolidate
3. Declarație nefinanciară
4. Raportul administratorilor
5. Raportul auditorului independent
- Situaţii IFRS la 30.06.2022 (raportare contabilă semestrială)

 

 • Situații financiare individuale pe anul 2021

1. Declarație conform art.30
2. Situații financiare neconsolidate
3. Declarație nefinanciară a administratorilor
4. Propunere de distribuire a profitului realizat
5. Raportul administratorilor
6. Raportul auditorului independent
7. Formular 1041
8 . Raportări contabile la 31.12.2021
9. Recipise situaţii financiare și raportări contabile

 

 • Situații financiare consolidate pe anul 2020

1. Declarație conform art.31 - legea 82
2. Situaţii financiare consolidate
3. Declarație nefinanciară
4. 
Raportul administratorilor

5. Raport auditorului independent
- Situaţii IFRS la 30.06.2021 (raportare contabilă semestrială)

 

 • Situații financiare individuale pe anul 2020

1. Declarație conform art.30
2. Situații financiare neconsolidate
3. Declarație nefinanciară a administratorilor
4. Propunere de distribuire a profitului realizat
5. Raportul administratorilor
6. Raport auditorului independent
7. Formular 1041
8. Recipisă situaţii financiare
- Raportări contabile la 31.12.2020
-
Recipisă raportări anuale 1040

 

 • Situații financiare consolidate pe anul 2019

1. Hotărâre AGA nr.26 - aprobare situaţii financiare
2. Situaţii financiare consolidate
3. Declarație nefinanciară
4. Raportul administratorilor
5. Raport auditorului independent
6. Depunere și recipisă bilanț
- Situaţii IFRS la 30.06.2020 (raportare contabilă semestrială)

 

 • Situații financiare individuale pe anul 2019

1. Hotărâre AGA nr.22 - aprobare situaţii financiare
2. Situaţii financiare neconsolidate
3. Declaraţie nefinanciară
4. Raportul administratorilor
5. Raportul auditorului independent
6. Propunere de distribuire a profitului realizat
-
Situaţii IFRS la 31.12.2019 (raportare contabilă anuală)

 

 • Situații financiare consolidate pentru anul încheiat la 31.12.2018

1. Bilanţ
2. Hotărârea AGA nr. 41 - aprobare situații financiare
3. Situații financiare consolidate
4. Raportul administratorilor
5. Raport auditorului independent
6. Declarație nefinanciară
7. Declarație conform art.31 legea 82/1991
-
Situații financiare IFRS încheiate la 30.06.2019
- Situații financiare IFRS încheiate la 31.12.2018 

 

 • Situații financiare individuale pe anul 2018 

1. Declarație conform art.30
2. Hotărârea AGA nr. 30 - aprobare situații financiare
3. Situații financiare neconsolidate
4. Declarație nefinanciară a administratorilor
5. Propunere de distribuire a profitului realizat
6. Raportul administratorilor
7. Raport auditorului independent

 

 • Situații financiare consolidate pentru anul încheiat la 31.12.2017

1.Note situații financiare consolidate
2. Raportul administratorilor
3. Raportul auditorului independent
4.Declarație conform art. 31 din legea contabilității 82/1991
5. Declarație nefinanciară
-
Situații financiare IFRS incheiate la 30.06.2018

- Situații Financiare IFRS neconsolidate la 31.12.2017    - Partea I    Partea II   Partea III
-
Raportul Auditorului 31.12.2017

                                                                                      

Situații financiare individuale pe anul 2017 

1. Bilanţ
2. Declarație conform art.30

3. Situații financiare neconsolidate
4. Declarație nefinanciară a administratorilor
5. Propunere de distribuire a profitului realizat
6. Raportul administratorilor
7. Raport auditorului independent
- Situațiile financiare neconsolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară  la 31.12.2016 și Raportul auditorului independent.
- Raportările contabile semestriale la data de 30.06.2017

 

 • Situaţii financiare consolidate şi Raportul auditorului independent pentru anul 2016 conform oug 109-2011

1.Note situaţii financiare consolidate
2. Raport al administratorilor

3. Raport auditorului independent
4. Bilanţ consolidare
5. Declaraţie Director General

 

 • Situaţii financiare neconsolidate şi Raportul auditorului independent pentru anul 2016 conform oug 109-2011

 

 • Situaţii financiare consolidate pentru anul 2015

1. Note situaţii financiare consolidate
2. Date situaţii financiare consolidate

3. Raportul auditorului financiar independent
4. Raport al administratorilor 

 

1. Declaraţie Director General - pag. 1
2. Raportul auditorului financiar independent - pag. 2

3. Bilanţ - pag. 5
4. Note explicative la situaţiile financiare - pag. 26
5. Raportul administratorilor - pag. 81
6. Balanţa Contabilă - pag. 127
7. Propunere de distribuire a profitului realizat - pag. 131

 

1. Note situaţii financiare consolidate pag. 1
2. Date situaţii financiare consolidate pag. 70

3. Raportul auditorului financiar independent pag.72
4. Raport al administratorilor pag.75

 

1. Declaraţie Director General - pag. 1
2. Raportul auditorului financiar  independent - pag. 2
3. Bilanţ - pag. 5
4. Note explicative la situaţiile financiare - pag. 25
5. Raportul administratorilor - pag. 78
6. Balanţa Contabilă - pag. 116
7. Propunere de distribuire a profitului realizat - pag. 117

 

1. Declaraţie Director General - pag. 1
2. Raportul auditorului independent (opinie audit) - pag. 3

3. Bilanţ - pag. 8
4. Note explicative la situaţiile financiare - pag. 27
5. Raportul administratorilor - pag. 84

 

          - Notă la situaţiile financiare pe 2012

 

Essential SSL