Informatii publice > Informații publice conform HG 583/2016

PAGINA ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Date prevăzute în Anexa 4 la HG 583/2016:

 • Agenda conducerii: click aici
 • Contract Colectiv de Muncă valabil în perioada 01.10.2020 - 01.10.2022 (actualizat la 14.12.2021): click aici
 • Regulament de organizare și funcționare:
            - 2016 - click aici
            - 2017 - click aici
            - 2018 - click aici
            - 2019 - click aici
            - 2020 - click aici
 • Programe și strategii: click aici
 • Rapoarte și studii: click aici
 • Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții: click aici
 • Situația plăților (execuție bugetară): click aici
 • Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii: click aici
 • Bilanțuri contabile: click aici
 • Programul anual al achizițiilor publice: click aici
 • Centralizatorul achizițiilor publice: click aici

 

Date prevăzute în Anexa 5 la HG 583/2016:

 • Precizarea datei de la care sunt membri ai CA/directori: click aici
 • Afilierea politica a fiecărui membru/director: click aici
 • Procedura prin care s-a facut selecția membrilor consiliului de administrație și a directorului general, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor: click aici
 • Scrisoarea de așteptări
 • Contractul de mandat
 • Publicarea bugetului de investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari: click aici
 • Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontari și alte beneficii):
            - 2017 - 2019: click aici
 • Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu menținerea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată:
            - 2017 - 2019
  : click aici
 • Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat
 • Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii
 • Detalierea situațiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii: sunt cuprinse informații legate de Managementul Riscurilor în cadrul Raportului Administratorilor:
         - 2016: click aici
         - 2017: click aici
         - 2018: click aici
         - 2019: click aici
         - 2020: click aici
 • Declarația de aderare la SNA 2016-2020, planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etică și conformitatea) și mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate
 • Publicarea raportului de audit extern: click aici
 • Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii: click aici

 

Politica de confidentialitate
Feedback
Essential SSL